Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning mot anestesisjukvård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Västerås
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Specialiserade sig till anestesisjuksköterska: "Kunde inte gjort ett bättre val"

– Jag är otroligt glad att jag valde att studera vidare. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val, det var en livsinvestering, säger Johan Lundh.

Läs mer

Utbildningen

Anestesisjuksköterskans kompetens grundas på kunskap inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Genom att kombinera båda dessa vetenskaper blir du rustad för att självständigt ansvara för, planera och genomföra omvårdnad och anestesi av patienten under den perioperativa perioden.

Arbetet som anestesisjuksköterska är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna. Det är därför viktigt att som anestesisjuksköterska ge både teknisk och omsorgsfull omvårdnad. Det är viktigt att se de medicinsktekniska produkterna som en hjälp i arbetet och inte låta det bli ett hinder för att kunna skapa tillit, trygghet och förtroende för patienten.

Arbetet som anestesisjuksköterska sker i stor utsträckning i team med andra yrkesgrupper, där anestesisjuksköterskan har en arbetsledande roll. Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter inom perioperativ vård. Utbildningen bidrar också till den kompetens som krävs inom katastrofmedicin och traumavård.

Utbildningen ges som campuskurs på helfart, vartannat år med Eskilstuna som studieort och vartannat år med Västerås som studieort. I utbildningen används både klassiska föreläsningar, seminarium och grupparbeten som undervisningsmoment.

I utbildningen ingår 13 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder. Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.

 

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.


Programinnehåll

Åk 1

Medicinsk vetenskap

37,5 %

Vårdvetenskap

62,5 %

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetsadjunkt i medicinsk vetenskap

Henrik Revenäs

021-10 13 43

henrik.revenas@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2022

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42900

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Västerås

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ22)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer