Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid1 år heltid

StudieortVästerås

Som anestesisjuksköterska skapar du tillit, förtroende och trygghet för patienten i operationsmiljö. Utbildningen förbereder dig för arbete i en omväxlande och högteknologisk miljö med många praktiska moment.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Västerås

Start

2024-09-02

Längd

1 år

Undervisningsform

Distans

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42900

Urval

Antal högskolepoäng/högskoleprov

Behörighet

null

Examen

Specialistsjuksköterskeexamen, MagisterexamenLäs mer om examenskrav för Magisterexamen

Ansök i Västerås hösttermin 2024

Ansök

Om utbildningen

Anestesisjuksköterskans kompetens grundas på kunskap inom medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. Genom att kombinera båda dessa vetenskaper blir du rustad för att självständigt ansvara för, planera och genomföra anestesiologisk omvårdnad av patienten under den perioperativa perioden.

Arbetet som anestesisjuksköterska är en av de mest tekniska omvårdnadsspecialiteterna. Det är därför viktigt att du kan ge både teknisk och omsorgsfull omvårdnad.

Det är viktigt att du ser de medicinsktekniska produkterna som en hjälp i arbetet och inte låter det bli ett hinder för att kunna skapa tillit, trygghet och förtroende för patienten.

Arbetet som anestesisjuksköterska sker i stor utsträckning i team med andra yrkesgrupper, där du som anestesisjuksköterska har en arbetsledande roll. Utbildningen bidrar till kunskap om patientsäkerhet, avancerad omvårdnad, övervakning och behandling av patienter inom perioperativ vård. Utbildningen bidrar också till kompetens inom katastrofmedicin och traumavård.

Undervisningen ges på distans med fysiska träffar på campus. Utbildningen ges på helfart med webbaserade lärandeaktiviteter och fysiska träffar på campus Västerås i block om två dagar per tillfälle.

Antalet fysiska kursträffar är begränsat till 6–7 dagar på höstterminen samt 4 dagar på vårterminen.

Inom ramen för utbildningen kommer du också att skriva ett examensarbete om 15 hp, vilket gör att du efter avslutad utbildning kan ansöka om magisterexamen.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

I utbildningen ingår 13 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) fördelat på tre VFU-perioder.

VFU utförs i samverkan med Region Sörmland och Region Västmanland. Det är även möjligt att göra VFU utanför dessa regioner, men vi kan inte garantera VFU-platser utanför Region Sörmland och Region Västmanland.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Kurser kan gå i olika takt och vara olika långa. Som programstudent har du platsgaranti till kurser i ditt program och du pluggar kurserna i en bestämd ordning. Vissa kurser inom ett program är obligatoriska och vissa är valbara.

  • Vårdvetenskap

    62,0 %

  • Medicinsk vetenskap

    37,0 %

Studentintervju

Specialiserade sig till anestesisjuksköterska: "Kunde inte gjort ett bättre val"

– Jag är otroligt glad att jag valde att studera vidare. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val, det var en livsinvestering, säger Johan Lundh.

Läs mer

Kontakta oss

Chatta med oss

Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.