Text

”Snart kommer personen lägga sitt liv i dina händer”

Mixen av att läsa teori och sedan gå ut i praktik är något av det bästa. Utan de kunskaper jag fått i utbildningen hade jag inte kunnat utföra en bråkdel av de uppgifter jag ställs inför dagligen, säger Boris Boytchev, anestesisjuksköterska på operationskliniken på Västmanlands sjukhus Västerås.

Ange bra alt-text.

Boris Boytchev, anestesisjuksköterska på operationskliniken Västmanlands sjukhus Västerås. Foto: Lariemar Krokvik

Boris arbetade som sjuksköterska på akutmottagningen i Västerås och trivdes väldigt bra. Men?

Jag kände att jag saknade luftvägshanteringen. Jag hade redan innan tänkt att jag skulle bli anestesisjuksköterska men ville ändå testa på arbetet. Så innan jag sökte utbildningen hospiterade jag på centraloperation i Västerås. Att hospitera rekommenderar jag starkt, jag fick förståelsen för att arbetet innefattar så otroligt många fler aspekter. Jag vart helt såld!

Det bästa med utbildningen tycker Boris var mixen av att läsa teori och sedan gå ut på praktik. Det gjorde att han fick tid att läsa teorin ordentligt för att senare pröva den ute i verksamheten med stöd av handledare.

Man hör ibland att många utbildningar leder till att man kommer till en arbetsplats för att "lära om" och "såhär gör vi i verkligheten" men det stämmer inte med en sådan här utbildning. Jag använder dagligen det jag lärt mig under utbildningen men förfinar det och strävar mot att bli bättre.

Varierande arbete i en högteknologisk miljö

Boris beskriver arbetet som anestesisjuksköterska som väldigt varierande. Ena dagen kan du stå på en högteknologisk robotoperation som kommer att bota patienten från sin cancer för att andra dagen stå på ett kejsarsnitt på förlossningen och vara med i ett barns första ögonblick i livet. Tredje dagen är du på larm och är med i det akuta omhändertagandet av en svårt skadad patient för att fjärde dagen vara på psykiatrin och sedera patienter som genomgår behandling för att bota sin depression.

Du arbetar i en högteknologisk miljö och ingår ofta i ett team som arbetar kring en patient i taget. Du arbetar med en hög grad av autonomi där du har friheter men också ett stort ansvar att planera, utföra och utvärdera anestesin för patienten och vara beredd på att fatta kritiska beslut på kort tid. Dina kunskaper och handlingar kommer avspegla sig direkt på resultatet och hur patienten mår.

Ofta tror folk att jobbet inte innefattar så mycket patientkontakt men tvärtom vill jag säga att patientkontakten och bemötandet är ännu viktigare här. Du har trots allt kanske bara några minuter på dig att skapa en professionell tillit och trygghet gentemot patienten för snart kommer personen lägga sitt liv i dina händer, och det är ingen liten uppgift.

Du kommer göra skillnad varje dag

Vill du specialisera dig och utvecklas i sin roll som sjuksköterska, har Boris bara ett medskick:

Kör! Det är en otroligt intressant och utvecklande utbildning som ger en hög grad av autonomi. Arbetet som anestesisjuksköterska innebär att du kommer göra skillnad varje dag, avslutar Boris.