Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Här får du som är sjuksköterska chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta – både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv.

Mattias specialiserade sig hos oss

”Jag uppskattade att de personer som undervisade hade ett brinnande intresse för ämnet”

Läs mer

Utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där självständighet och gruppsamverkan är betydelsefulla inslag. Du lär dig att, med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv, göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa, ohälsa och lidande.

Du lär dig också att arbeta hälsofrämjande för att stödja patienters återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade omvårdnadsinterventioner. Detta görs med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) stärker din professionella identitet och självständiga yrkesutövning och sker inom Region Sörmland och Region Västmanland. Programmet ges på campus, med varannan delkurs i Västerås, varannan i Eskilstuna.

Programmet löper över ett läsår, men det är även möjligt att läsa utbildningen under två år. Då deltar du i campusundervisning och gruppexaminationer i de fem teoretiska kurserna, men genomför de individuella studieuppgifterna under vårterminen år ett. År två ägnas åt VFU och självständigt arbete.

Är du intresserad av att läsa programmet under två år söker du utbildningen på helfart och ansöker sedan om individuell studiegång i samband med kursstart.

Efter examen kan du arbeta med omvårdnad inom psykiatrisk sluten- och öppenvård.

Mer information på lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats.

 

Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap

80 %

Medicinsk vetenskap

20 %

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Oona Lassenius

021-10 73 46

oona.lassenius@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2022

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2022 (start 2022-08-29)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42907

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ24)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Vill du ha mer information från oss?

Vi håller gärna kontakten!

Registrera dig här

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Bostadsgaranti

Funderar du på var du ska bo under studietiden? Västerås stad och Eskilstuna kommun garanterar att alla nationella studenter som flyttar till någon av orterna och uppfyller kraven, får bostad.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distanskurs eller program? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer