Text

Specialist­sjuksköterske­utbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

 • fiber_manual_record Högskolepoäng 60  hp
 • home Studieort Eskilstuna
 • access_time Tid 1 år  (heltid)
 • timeline Utbildningsnivå Avancerad nivå

Här får du som är sjuksköterska chans att vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta – både för den enskilda människan och för samhället. Arbetet handlar övergripande om att hjälpa patienter att hantera psykisk ohälsa, att hantera känslor av meningslöshet och att stärka personens känsla av att ha kontroll över sitt liv.

 

Jag kan se att jag blivit tryggare i min roll som specialistsjuksköterska

Redan när Anna Olson läste psykiatrikursen under grundutbildningen visste hon att hon ville specialisera sig inom psykiatrisk vård. I dag arbetar hon som specialistsjuksköterska på Samlad psykiatrisk mottagning på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

Läs mer

Utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården, där såväl självständigt arbete som arbete i team är betydelsefulla inslag. Du lär dig att, med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv, göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa och ohälsa .

Du lär dig också att arbeta hälsofrämjande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja patienters återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade omvårdnadsinterventioner. Detta görs med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård.

I utbildningen ingår även färdighetsövningar i såväl samtal som komplexa bedömningar. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad men programmet innefattar också en kurs i medicinsk vetenskap.

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) stärker din professionella identitet och självständiga yrkesutövning och sker främst inom Region Sörmland och Region Västmanland. Programmet ges på campus, med varannan delkurs i Västerås, varannan i Eskilstuna.

Programmet löper över ett läsår, men det är även möjligt att läsa utbildningen under två år. Då deltar du i campusundervisning och gruppexaminationer i de fem teoretiska kurserna, men genomför de individuella studieuppgifterna under vårterminen år ett. År två ägnas åt VFU och självständigt arbete.

Är du intresserad av att läsa programmet under två år söker du utbildningen på helfart och ansöker sedan om individuell studiegång i samband med kursstart.

Efter examen kan du arbeta med psykisk omvårdnad inom exempelvis psykiatrisk sluten- och öppenvård, primärvård eller skolhälsovård.

Mer information på lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats.


Just nu krävs vaccination på flera VFU-platser

VFU-verksamheter som MDU samverkar med kan ställa krav på att studenter har vaccinerat sig mot covid-19. Med anledning av detta finns det ingen garanti för att ovaccinerade studenter kan genomföra VFU.

Programinnehåll

Åk 1

Vårdvetenskap 80 %
Medicinsk vetenskap 20 %

 • Personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk omvårdnad, 3 hp
 • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
 • Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
 • Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
 • Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad, 15 hp
 • Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
 • Psykopatologi, 12 hp

Frågor kring programmet?

Hör av dig till mig om du har frågor kring programmets innehåll eller vill veta mer.

Universitetslektor i vårdvetenskap

Oona Lassenius

021-10 73 46

oona.lassenius@mdu.se

Tillfällen för detta program

Hösttermin 2023

 • Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

  Omfattning

  60 hp

  Start

  Hösttermin 2023 (start 2023-08-28)

  Tid och tempo

  1 år (heltid)

  Utbildningsnivå

  Avancerad nivå

  Anmälningskod

  MDU-42907

  Språk

  Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

  Studieort

  Eskilstuna

  Utbildningsplan

  Se utbildningsplan (ZOJ24)

  Programupplägg

  Särskild behörighet

  Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

  Urval

  Antal högskolepoäng/högskoleprov

  Examen

  Specialistsjuksköterskeexamen
  Magisterexamen

Studievägledare för programmet

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Läs mer

Anmälan och antagning

Hur fungerar egentligen det där med anmälan och antagning till program eller kurser? Här får du information om hur processen går till.

Läs mer

Hitta din bostad

Vill du bo i egen bostad? I korridor? I kollektiv? Tänk på att vara ute i god tid.

Läs mer

Vad är högre studier?

Distans eller på plats? Program eller kurs? Hel- eller halvfart? Vad innebär egentligen högskolepoäng? Så här fungerar det.

Läs mer