Text

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Utbildningsnivå HögskolepoängAvancerad nivå 60 hp

Tid1 år heltid

StudieortEskilstuna

Här kan du som är intresserad av människors psykiska hälsa vidareutbilda dig inom ett område där du kan göra stor nytta för mänsklig hållbarhet både på individ- och samhällsnivå. Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård kan du bidra till att utveckla den psykiatriska omvårdnaden med fokus på personcentrering och återhämtning.

Välj ort

Välj utbildningstillfälle

Högskolepoäng

60 hp

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Studietakt

heltid

Studieort

Eskilstuna

Start

2024-09-02

Längd

1 år

Undervisningsform

Normal

Undervisningsspråk

Svenska, vissa kurser kan ges på engelska

Anmälningskod

MDU-42907

Urval

Antal högskolepoäng/högskoleprov

Särskild behörighet

Svensk legitimation som sjuksköterska, sjuksköterskeexamen enligt 1993 års studieordning och kandidatexamen inom omvårdnadsvetenskap eller vårdvetenskap. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 6. Dessutom krävs minst 12 månaders dokumenterad yrkeserfarenhet på heltid eller motsvarande som sjuksköterska efter utfärdad examen. I de fall programmet går att söka som senare del gäller att den sökande måste uppfylla de särskilda behörighetskrav som gällde för programmets första termin samt ha läst motsvarande programmets tidigare terminer.

Specialistsjuksköterskeexamen, MagisterexamenLäs mer om examenskrav för Magisterexamen

Ansök till hösttermin 2024, Eskilstuna

Ansök till programmet

Om utbildningen

Som specialistsjuksköterska är du en viktig resurs i den psykiatriska vården där såväl självständigt arbete som arbete i team är betydelsefulla inslag. Du leder och utvecklar omvårdnadsarbetet, handleder övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården.

I utbildningens teoretiska kurser ingår färdighetsövningar i såväl samtal som komplexa bedömningar.

Med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv lär du dig att göra helhetsbedömningar av patientens psykiska hälsa och ohälsa.

Utifrån ett personcentrerat förhållningssätt lär du dig att främja och stödja patientens återhämtning samt att identifiera, planera och genomföra riktade omvårdnadsåtgärder. Detta gör du med beaktande av såväl forskningsresultat som patientens perspektiv vilket innebär att du utvecklar din förmåga att ge evidensbaserad och personcentrerad vård.

Undervisning på campus och distans

Programmet är en campusbaserad helfartsutbildning men med stor andel distansundervisning. Antalet kursdagar på campus varierar mellan två till sex fysiska kursträffar per kurs. Utöver det är undervisningen webbaserad med olika former av lärandeaktiviteter. Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, workshops och färdighetsträning.

I utbildningens teoretiska kurser ges utrymme för färdighetsövningar i såväl samtal som komplexa bedömningar. Huvudämnet i programmet är vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad men programmet innefattar också en kurs i medicinsk vetenskap.

Programmet löper över ett läsår, men det är även möjligt att läsa utbildningen under två år. Då deltar du i undervisning och gruppexaminationer i de fem teoretiska kurserna, men genomför de individuella studieuppgifterna under vårterminen år ett. År två ägnas åt VFU och självständigt arbete. Är du intresserad av att läsa programmet under två år söker du utbildningen på helfart och ansöker sedan om individuell studiegång i samband med programstart.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) stärker din professionella identitet och självständiga yrkesutövning. Utbildningens VFU är i huvudsak förlagd till Region Sörmland och Region Västmanland, men i de fall det är möjligt kan du genomföra din VFU på annan ort.

Vaccinationsskydd

När du studerar en utbildning vid MDU där det ingår VFU i olika vårdverksamheter bör du se över ditt vaccinationsskydd. Utgå från att du inför VFU behöver fylla i en hälsodeklaration och att du behöver ha ett vaccinationsskydd som motsvarar vårdverksamhetens krav.

Omställningsstudiestöd

För dig mitt i arbetslivet – plugga med upp till 80 % av din lön.

Det nya omställnings­­studiestödet är till för dig som har jobbat ett tag och vill bredda din kompetens för att få en starkare ställning på arbetsmarknaden. Du kan få stödet i 44 veckor, eller längre tid om du studerar på deltid.

Jobb och framtid

Efter examen kan du som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård arbeta inom många olika delar av hälso- och sjukvården och med människor i olika åldersgrupper och sammanhang. Du kan till exempel arbeta inom psykiatrisk sluten- och öppenvård, mobila team, primärvård eller skolhälsovård.

Arbetsmarknaden är god för specialistutbildade sjuksköterskor i psykiatrisk vård och verksamheternas efterfrågan förväntas bli fortsatt stor i hela landet.

Mer information på lärplattformen Canvas Länk till annan webbplats.

Programinnehåll

Om du pluggar heltid läser du 30 högskolepoäng (hp) per termin. Vissa kurser inom ett program kan vara obligatoriska och vissa kan vara valbara.

 • Vårdvetenskap

  80,0 %

 • Medicinsk vetenskap

  20,0 %

  Kurser inom programmet

  Vårdvetenskap

  • Introduktion till personcentrerad och återhämtningsinriktad psykiatrisk omvårdnad, 3 hp
  • Vetenskaplig teori och metod inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad, 7,5 hp
  • Specialistsjuksköterskans kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
  • Att möta personer med komplexa vårdbehov inom psykiatrisk omvårdnad, 7,5 hp
  • Klinisk utbildning inom psykiatrisk vård, 7,5 hp
  • Examensarbete inom psykiatrisk omvårdnad, 15 hp

  Medicinsk vetenskap

  • Psykopatologi, 12 hp

  Studentintervju

  Jag kan se att jag blivit tryggare i min roll som specialistsjuksköterska

  Redan när Anna Olson läste psykiatrikursen under grundutbildningen visste hon att hon ville specialisera sig inom psykiatrisk vård. I dag arbetar hon som specialistsjuksköterska på Samlad psykiatrisk mottagning på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

  Läs mer

  Kontakta oss

  Chatta med oss

  Har du frågor om studier eller studentlivet på MDU? Tveka inte att kontakta oss! Vi hjälper dig med svar och ger dig informationen du behöver.

  Eleonore Mihaljuk

  Svarar på frågor om förkunskap, behörighet och ansökningsprocessen.

  Telefonnummer 021-10 73 84 E-postadress eleonore.mihaljuk@mdu.se
  Oona Lassenius

  Svarar på frågor om programmets upplägg och innehåll.

  Telefonnummer 021-10 73 46 E-postadress oona.lassenius@mdu.se