Text

Jag har blivit tryggare i min roll som specialistsjuksköterska

Redan när Anna Olson läste psykiatrikursen under grundutbildningen visste hon att hon ville specialisera sig inom psykiatrisk vård. I dag arbetar hon som specialistsjuksköterska på Samlad psykiatrisk mottagning på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.

 

Anna tog examen som grundutbildad sjuksköterska våren 2015. Sedan dess har hon arbetat inom rättspsykiatrisk vård samt i ett psykosteam på en psykiatrisk mottagning. I dag är hon anställd som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård på Samlad psykiatrisk mottagning på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Där träffar hon personer med psykisk ohälsa för bland annat kartläggning, bedömning, samtal och medicinering.

– Jag ser det som en stor resurs att ha specialistutbildningen när man arbetar inom specialistpsykiatri. Dagligen möter jag personer som mår väldigt dåligt på olika sätt och jag måste då kunna göra en helhetsbedömning och ta beslut vad nästa steg ska vara för att främja återhämtning. Det kräver att jag besitter kunskap och erfarenhet som gör detta möjligt, säger Anna.

Tack vare utbildningen känner Anna att hon blivit tryggare i sin yrkesroll.

– Mitt arbete är i hög grad självständigt och ofta står jag inför personer med komplex problematik. I mitt dagliga arbete kan jag ofta se att jag blivit tryggare i min roll som specialistsjuksköterska och vågar använda mig av olika samtalsmetoder och utmana mig själv mer i att följa personen jag arbetar för i stunden, berättar Anna.

Bra val för framtiden

Psykiatrikursen under grundutbildningen vad det som gjorde att Anna fick upp ögonen för att specialisera sig inom psykiatrisk vård.

– Att läsa specialistsjuksköterskeutbildningen inom psykiatrisk vård var det naturliga steget i min strävan efter att få mer kunskap och utveckla mitt arbete inom den psykiatriska omvårdnaden. Rent karriärmässigt ser jag det som klokt att läsa utbildningen. Det ger mig bättre möjligheter i löneutvecklingen och på arbetsmarknaden i framtiden, säger Anna.

Anna ser utbildningen som en investering, oavsett vilken väg du väljer att ta i framtiden.

– Även om du inte är helt säker på att du vill jobba inom den psykiatriska vården hela livet är utbildningen ändå en investering. Psykisk ohälsa möter du på akuten, vårdcentralen - ja överallt. Då är den här utbildningen mycket värd.

Gemenskap och bra lärare

Under utbildningen uppskattade Anna gemenskapen med alla kurskamrater och att få dela erfarenheter, tankar och kunna ventilera olika frågor med dem. Hon uppskattade också bemötandet från lärarna.

– Lärarna var lyhörda för studenternas önskemål gällande såväl fördjupningar inom ämnen samt sätt att förmedla kunskap på. De många olika övningarna inom samtalsmetodik var guld värda och gjorde verkligen att jag fick möjlighet att utvecklas och prova på olika inriktningar inom samtalets konst, säger Anna.

Anna rekommenderar alla som är intresserade av att läsa till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård att söka.

– Tveka inte! Den ettåriga utbildningen kräver sitt, precis som universitetsstudier ska göra, men helt plötsligt står man där med sitt examensbevis i handen och har klarat det och är specialistsjuksköterska. Den känslan är oslagbar.