Text

Hälsa och välfärd


Sociologi

Sociologi är en samhällsvetenskap på Akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) och handlar om hur samhället, dess strukturer, regler, normer, roller och processer, påverkar människan som social varelse och innefattar förståelsen av globala relationer, samhällsförändringar, människors levnadsförutsättningar, identiteter och möten.

Avdelningen för sociologi består av cirka 16 medarbetare. Alla är disputerade, sex stycken är docenter och de alla arbetar som lektorer och är aktiva forskare. Vi ger undervisning på grund- och avancerad nivå, ansvarar för beteendevetenskapliga programmet tillsammans med avdelningen för psykologi och medverkar i forskarutbildning inom Hälsa och välfärd, huvudsakligen inom inriktningen Arbetslivsvetenskap, ett av akademins forskarutbildningsämnen.

Kontaktperson

No partial template found

Profilområden

  • Identitet och kultur
  • Hållbart arbetsliv
  • Jämställhet och genus
  • Välbefinnande och ohälsa.

Publikationer

Moa Bursell (2024): The scope and limits of implicit bias training: An experimental study with Swedish social workers. Länk till annan webbplats.

Moa Bursell and Lambros Roumbanis (2024): After the algorithms: A study of meta-algorithmic judgments and diversity in the hiring process at a large multisite company. Länk till annan webbplats.

Lena Sohl (Södertörns högskola), Lisa Salmonsson (Mälardalens universitet), Tanya Jukkala (Mälardalens universitet), (2023) Sträva efter jämställdhet - Att skapa samhörighet och utmana normer. Länk till annan webbplats.

Bahner, J., Gäddman Johansson, R. & Svanelöv, E. Who Counts as a Sexual Subject? The Impact of Ableist Rhetoric for People with Intellectual Disability in Sweden. Sex Res Soc Policy (2023). Länk till annan webbplats.

von Essen, E., & Redmalm, D. (2023). License to Cull : A Research Agenda for Investigating the Necropolitics of Countryside Culling and Urban Pest Control. Society and Animals, 26(3), 1–16. Länk till annan webbplats.

von Essen, E., & Redmalm, D. (2023). Social licence to cull : Examining scepticism toward lethal wildlife removal in cities. People and Nature. Published. Länk till annan webbplats.

Ferlander, S., & Karlberg, E. (2023). Social hållbarhet i Flemingsbergs fysiska miljö: Sammanställning och analys av medborgardialoger i Flemingsberg, 2010–2022. Retrieved from Södertörns högskola website. Länk till annan webbplats.

Gäddman Johansson, R. (2023). What do we do? What can we do? : Preliminary findings from a research project on digitally facilitating meaningful activities for adults with ID during the pandemic. 16th Nordic Network on Disability Research Conference, Reykjavik, May 10-12, 2023. Presented at the 16th Nordic Network on Disability Research Conference, Reykjavik, May 10-12, 2023. Länk till annan webbplats.

Halling Ullberg, O., Toivanen, S., Tillander, A., & Bälter, K. (2023). Workplace health promotion to facilitate physical activity among office workers in Sweden. Frontiers In Public Health, 11. Published. Länk till annan webbplats.

Johansson, C. (2023). The quest for cultural sensitivity : how cultural sensitivity can be practised while mitigating othering in Swedish eldercare (PhD dissertation, Mälardalens universitet). Länk till annan webbplats.

Qaderi, J., & Lindblom, J. (2023). Media portrayals of psychotropic agents in AD/HD treatment : A social constructionist approach. Health. Epub ahead of print. Länk till annan webbplats.

Lindblom, J. (2023). Psykiatrins kris : Ett sociologiskt perspektiv (1st ed.). Länk till annan webbplats.

Schuurman, Dirke, Redmalm & Holmberg (2023): Interspecies care, knowledge and ownership: children’s equestrian cultures in Sweden and Finland Länk till annan webbplats.

Pågående forskningsprojekt

Detta forskningsprogram syftar till att ta studera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunsektorn genom att kartlägga ohälsan i yrken och på arbetsplatser.


Projektansvarig vid MDU: Karin Halldén

Huvudfinansiering: FORTE

Detta projekt undersöker kopplingen mellan RUT-bidraget och invandrares inträde på arbetsmarknaden.


Projektansvarig vid MDU: Karin Halldén

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Projektets övergripande syfte är att studera digital inkludering för personer med intellektuella funktionsnedsättningar.


Projektansvarig vid MDU: Richard Gäddman Johansson

Projektets syfte är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor i marginaliserade förortsområden.


Projektansvarig vid MDU: Sara Ferlander

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Syftet med SOFCO är att utveckla koncept för framtidens kontor som främjar ett hälsosamt arbetsliv och livsstil samt bidrar till hållbar utveckling.


Projektansvarig vid MDU: Katarina Bälter

Huvudfinansiering: KK-stiftelsen, Synergi

Syftet är att, utifrån ett genusperspektiv, utveckla ny kunskap om omfattningen av skadligt alkoholbruk hos kvinnor och män på arbetsmarknaden i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring

Utifrån ett genusperspektiv är syftet att utveckla ny kunskap om suicidalt beteende bland kvinnor och män i olika yrken på arbetsmarknaden i Sverige.


Projektansvarig vid MDU: Susanna Toivanen

Huvudfinansiering: Afa Försäkring