Text

Algebra och Analys med tillämpningar

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Design av realtidssystem

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Heterogena system

Human

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Personcentrerad vård och kommunikation

Produkt- och produktionsutveckling

Sociologi

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Värdedriven innovation och framsyn

En stad för alla? En studie om unga kvinnors liv i en föränderlig förort

Projektets syfte är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor i marginaliserade förortsområden.

Start

2019-01-01

Planerat avslut

2024-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Stockholm växer och förändras i snabb takt. År 2050 förväntas Stockholmsregionen ha växt med ytterligare en miljon människor. Staden måste byggas om så att alla invånare får plats. Detta gäller framför allt ytterstadsområdena, eller förorterna, där de flesta människor bor och kommer att bo. Denna utveckling är på många sätt positiv för regionen, men det finns också utmaningar. I takt med att Stockholm växer så växer även klyftorna. Ojämlikheter och segregation ökar i staden. Frågan är hur vi kan bygga en så bra och jämlik stad som möjligt – en stad för alla.

Syftet med detta projekt är att studera ojämlikheter i staden utifrån ett intersektionellt perspektiv, med fokus på unga kvinnor bosatta i marginaliserade förorter. Detta är en grupp vars röster relativt sällan hörs i stadsplaneringsprocesser eller i samhällsdebatten. Många unga kvinnor i marginaliserade områden känner sig dessutom otrygga i sina bostadsområden och tar, eller får, i allmänhet mindre plats än unga män i stadens offentliga rum. Projektet genomförs i tre förortsområden i södra Stockholm: Fittja, Flemingsberg och Östberga. Stora delar av bostadsområdena byggdes som en del av miljonprogrammet och det sker för närvarande en enorm upprustning och utveckling av områdena.

Med hjälp av olika forskningsmetoder vill vi ta reda på hur bostadsområdena planeras och utvecklas samt hur de upplevs och används av unga kvinnor bosatta i dem. Ojämlikheter i dessa platsskapande processer studeras också. Våra huvudsakliga metoder är deltagande observationer av olika platser som unga kvinnor besöker samt intervjuer med de unga kvinnorna. Även personer som på olika sätt arbetar med stadsutveckling i bostadsområdena intervjuas.


Projektmål

Genom att studera unga kvinnors behov och erfarenheter av sina bostadsområden vill vi försöka förstå hur staden kan bli lika mycket deras. I linje med Kimberlé Crenshaw, en av föregångarna inom intersektionell forskning, utgår projektet från följande idé: om staden planeras och utvecklas utifrån behoven hos dem som är missgynnade i samhället så kommer även grupper i mer fördelaktiga positioner att gynnas. Målet med projektet är att få ökad kunskap om hur vi kan utveckla mer jämställda, jämlika och socialt hållbara städer och förorter – där unga kvinnor vill och kan delta i samma utsträckning som andra grupper samt känna sig trygga, trivas och må bra.