Text

Värdedriven innovation och framsyn

Artificiell intelligens och intelligenta system

Förnybar energi

Heterogena system

Långvarigt självständigt liv

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Personcentrerad vård och kommunikation

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Hållbart arbetsliv

Industriell programvaruteknik

Nationalekonomi

Digitalisering av framtidens energi

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

Projektet studerar hur fastigheter med energilager och solceller kan utnyttjas på ett optimalt sätt för att till exempel minska behovet av topplaster.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektets bakgrund är den snabba teknik- och kostnadsutveckling på batterier och solceller som pågår och som leder till att alltfler fastighetsägare installerar solceller med tillhörande energilager i form av batterier och/eller ackumulatortankar.

MDH har utvecklat ett modellverktyg, Optice, som används för att förstå hur olika fastighetstyper kan utnyttja solel och energilager. Genom att expandera de validerade fastighetsmodellerna kan energidynamiken i el- och fjärrvärmenät även beskrivas och optimeras.

 

Till toppen