Text

Matematik och tillämpad matematik

Matematik och tillämpad matematik är en stark forskningsprofil både nationellt och internationellt som har huvudansvar för forskning och forskarutbildning inom huvudområdet och ämnet matematik/tillämpad matematik vid MDU.

Forskningsprofilen bidrar även till samtliga etablerade forskningsinriktningar vid MDU genom samverkan inom forskning, forskarutbildning och grundutbildning.

Forskningsprofilen bedriver forskning och utbildning inom:

 • algebra
 • matematisk analys och funktional analys
 • matematisk statistik, stokastiska processer och finansiell matematik
 • teknisk matematik
 • diskret matematik, spelteori och modellering av beteende och kultur
 • tillämpad matrisanalys, operatoranalys och operatoralgebra
 • icke-kommutativ analys och icke-kommutativ geometri
 • dynamiska system
 • matematisk inlärningsteori
 • optimering och operationsanalys.

och tillämpningar av matematik framförallt inom:

 • inbyggda system, robotik, datavetenskap, informationsteknik, kommunikationsteknik
 • bioinformatik, hälsoteknik, medicinsk teknik, livsvetenskap
 • finans och ekonomi
 • fysik och relaterade till fysik naturvetenskapliga och tekniska ämnen som elektronik, miljöteknik, energiteknik och resursoptimering.

Forskargrupper inom forskningsmiljön

Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar är en forskargrupp inom fokusområdet matematik och tillämpad matematik.

Läs mer om Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Läs mer om Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Forskningsgruppen Stokastiska processer, statistik och finansmatematik skapades av professor Dmitrii Silvestrov 1999. Professor Anatoliy Malyarenko är gruppledaren. En viktig del av gruppens forskning är inom analytisk finans forskningsområdet som inkluderar finansiell matematik, finansiell teknik samt programvara för finans, försäkring och riskanalys.

Läs mer om Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Teknisk matematik är en forskargrupp vid MDU som fokuserar på att utveckla forskning och forskarutbildning inom tillämpad matematik. Syftet med forskningen är att utveckla befintlig och framtida teknik.

Läs mer om Teknisk matematik

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta: