Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Forskningsgruppen Stokastiska processer, statistik och finansmatematik skapades av professor Dmitrii Silvestrov 1999. En viktig del av gruppens forskning är inom analytisk finans forskningsområdet som inkluderar finansiell matematik, finansiell teknik samt programvara för finans, försäkring och riskanalys.

Kontaktperson

No partial template found

Gruppens forskning omfattar även relaterade områden inom tillämpad matematik, statistik, stokastiska processer, simulering, försäkringsmatematik, matematisk ekonomi, optimering, vetenskaplig beräkning, statistisk dataanalys och informatik.

Gruppen publicerar ett stort antal böcker, referentgranskade artiklar och bokkapitel och presenterar sin forskning på många internationella konferenser. Gruppens utbildningsverksamhet omfattar Bachelor program in Analytical Finance Länk till annan webbplats. och Master program in Financial Engineering Länk till annan webbplats., undervisning av relevanta till gruppen matematik kurser på andra program samt aktivt medverkan i forskarutbildning i matematik och tillämpad matematik. Forskning och utbildning bedrivs i ett brett internationellt och industriellt samarbete.

Gruppen aktivt bidrar till MAM högre seminarium i matematik och tillämpad matematik samt andra forsknings-och forskarutbildning evenemang som anordnas av forskningsmiljö i Matematik och tillämpad matematik MAM.

Pågående forskningsprojekt

Projektet ägnas åt avancerade studier av fraktionerade processer. Dessa processer inkluderar: fraktionerad Brownsk rörelse, fraktionerad Gaussisk brus, tempererad fraktionell Brownsk rörelse, Gaussisk-Volterra-processer, multifraktionell Brownsk rörelse, multiparameterbråkade fält.


Projektansvarig vid MDU: Yuliia Mishura

Huvudfinansiering: Stiftelsen för Strategisk Forskning