Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digital informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle?


Projektansvarig vid MDU: Fredrik Jansson

Huvudfinansiering: Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse

Till toppen