Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Forskningen fokuserar på matematisk modellering av fenomen inom kulturell evolution.

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Projektet studerar framväxten och konsekvenserna av nya teknologier för spridning och bearbetning av information på ett nytt sätt, baserat på evolutionärt tänkande. Hur kommer digital informationsteknologier att förändra den kulturella evolutionen och vad blir följderna för individer och samhälle?


Projektansvarig vid MDU: Fredrik Jansson

Huvudfinansiering: Marianne och Markus Wallenbergs stiftelse

Huvudsyftet med det här projektet är att testa hur långt en domängeneraliserad tillgång till språkinlärning kan gå. De flesta modeller för artificiell språkinlärning som finns tillgängliga är inte kognitivt trovärdiga, och vårt mål är att visa att sekvensminne, chunking och generalisering är tillräckligt för att lära sig språk.


Projektansvarig vid MDU: Jérome Michaud

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

Syftet är att öka förståelsen för strukturen hos växande delföljder i slumppermutationer. Detta är ett naturligt steg mot det större målet att skapa en teori för slumppermutationer i analogi med den rika befintliga teorin för slumpgrafer.


Projektansvarig vid MDU: Jonas Sjöstrand

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet