Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Algebra och Analys med tillämpningar

Forskargruppen Algebra och analys med tillämpningar är en forskargrupp inom fokusområdet matematik och tillämpad matematik.

Kontaktperson

No partial template found

Här sker forskning bland annat om:

  • icke-kommutativa och icke-associativa algebror
  • representationsteori
  • matrisanalys
  • operatorteori
  • icke-kommutativ analys
  • icke-kommutativ geometri
  • tillämpningar av dessa områden i matematisk fysik, robotik, ekologi och datavetenskap.

Gruppen arbetar aktivt med att publicera forskningsartiklar både i nationella och internationella sammanhang och har ett brett samarbete med forskare och forskargrupper i Sverige och utomlands. Gruppens medlemmar deltar också aktivt på internationella konferenser och internationella samarbeten. Gruppens forskare undervisar i matematik, teknik och ekonomi vid MDU.

Pågående forskningsprojekt