Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Artificiell intelligens och intelligenta system

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Cyber-fysisk systemanalys

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Digitalisering av framtidens energi

Formell modellering och analys av inbyggda system

Förnybar energi

Heterogena system

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Lärande och optimering

Medicinsk teknik

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Programmeringsspråk

Programvarutestlaboratorium

Resurseffektivisering

Robotik

Statsvetenskap

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

STARK - Skattning Tidigt av fysisk förmåga för Alla och Riktat stöd ger Kunskap och minskad fallrisk senare i livet

Syftet med STARK-projektet är att utarbeta underlag för ett e-hälsoverktyg med potential att ge individen och vården denna kontroll.

Avslutat

Start

2018-11-08

Avslut

2019-08-08

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Det saknas idag kontroll och övervakning inom sjukvården av tidiga markörer för försämring i fysisk förmåga vilket behövs för att förhindra eller tidigt vända åldersrelaterade försämringar i fysisk förmåga relaterat till ökad fallrisk. Syftet med STARK-projektet är att utarbeta underlag för ett e-hälsoverktyg med potential att ge individen och vården denna kontroll. Syftet är även att identifiera implementeringsväg för e-hälsoverktyget,

Ett antal fysiska testövningar tas fram baserat på aktuell forskning och tester som idag görs kliniskt på äldre och anpassas och utvärderas för att göra det möjligt att hitta tidiga tecken på försämrad fysisk förmåga relaterat till fallrisk. Frågeformulär, bland annat baserat på att personen får se filmer på en person som utför olika vardagsaktiviteter, utvecklas och utvärderas i syfte göra det möjligt att skatta personens tro på sin egen förmåga att hålla balansen i olika vardagssituationer.

Enkäter till och intervjuer av personer i medelåldern genomförs för att få underlag till marknadsanalys för ett framtida e-hälsoverktyget. Individuella- och gruppintervjuer genomförs med strategiska personer i Region Västmanland och Region Sörmland i syfte att identifiera implementeringsväg inom vården.