Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Komplexa inbyggda system i realtid

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

IPOS, integrerade system för optimering av personlig hälsa

Projektets vision är att patienter med stressrelaterade besvär skall bli symptomfria och att fysisk träning ska kunna göras effektivare och mer individanpassad, genom att använda de metoder och den teknik som utvecklas i projektet.

Avslutat

Start

2005-07-30

Avslut

2009-07-29

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Projektets vision är att patienter med stressrelaterade besvär skall bli symptomfria och att fysisk träning ska kunna göras effektivare och mer individanpassad, genom att använda de metoder och den teknik som utvecklas i projektet. Med hjälp av nya IT-verktyg skapas förutsättningar både för att komma till insikt om stressens grundorsaker och får en effektiv individanpassad prevention och behandling. Klinisk användning såväl som hemanvändning (övervakning/behandling/prevention) förväntas. De nya metoder och tekniker som utvecklas och utvärderas avser användning såväl inom kliniker som på träningsanläggningar och för enskilt bruk. Problemställningarna kräver en tvärvetenskaplig ansats och interaktion mellan tekniker, läkare, patienter och idrottare vilket återspeglas av projektgruppens sammansättning. Forskarnas uppgifter är att utveckla och utvärdera sensorsystem för insamling av mätdata samt att med hjälp av AI ge ett stöd för diagnos och terapi för stresspatienter. Vidare skall metoder och tekniker utvecklas för att ge en individanpassad träning för att uppnå ett maximalt resultat av träningen för dem som använder dessa. Företagen bidrar med mångåriga erfarenheter inom teknisk utveckling, behandling av stress samt av mätsystem för individanpassad fysisk träning. Företagen deltar i utvärderingar av metoder och tekniker och produktifierar resultat löpande utanför projektet.