Text

Förnybar energi

NRGY HUB

Energilösningar i världsklass

I projektet NRGY HUB utvecklas en unik miljö som ska öka möjligheterna för snabbare utveckling av nya energilösningar. Målet är att skapa virtuella och fysiska testbäddar, öppna data och olika affärsstödjande processer för innovatörer och företag.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Om projektet

Projektet ska skapa en utvecklingsnav för energilösningar i världsklass som ska tillgodose enskilda små - och mellanstora företags behov av utvecklingskompetens, test - och demonstrationsmiljöer, internationell affärsutveckling och strategisk marknadsföring.


Projekts mål:

  • Att uppnå ökad resurseffektivitet genom utveckling och införande av energi- och klimateffektiv teknik, beteendeförändringar samt samhällsplanerarinsatser.
  • Skapa en internationellt konkurrenskraftig utvecklingsnod för energieffektivisering som ska identifiera system- och kostnadseffektiva lösningar som utgår från en helhetssyn, där systemprocesserna kan ta sig an flera utmaningar samtidigt.
  • Skapa ett samproducerande nav i ÖMS-regionen som bygger en långsiktig struktur för samägande.

 

Följande aktiviteter ingår i projektet:

  • Tillgängliggöra de testbäddar/demonstrationsmiljöer som finns hos projektets parter.
  • Skapa en virtuell miljö för datalagring och tillgängliggörande av data ska också skapas.
  • Etablera fortsatt datainsamling för att möjliggöra vidare forskning och utveckling tillsammans med näringsliv och andra aktörer.
  • Ge stöd till bolag i olika tillväxtfaser och skapa modeller och processer för hur de ska lyckas på globaliserade marknader.
  • Ta fram en internationell varumärkesprofil utifrån projektets koncept
  • Etablera kontakter och samarbeten internationellt och även koppla ihop företag/organisationer mellan branscher och nätverk.


Navet skapas genom samproduktion mellan parterna:


Virtuell testbädd

Den virtuella testbädden ska beskriva en stad digitalt med öppen data om dess olika flöden inom energi, vatten, trafik och avfall.

Läs mer

Fysisk testbädd

Studsvik Techology Park erbjuder fastighetsmedia och infrastruktur som lämpar sig för forskning och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer samt living labs till verifiering av produkter och tjänster.

Läs mer