Text

Fysisk testbädd

Studsvik Techology Park erbjuder fastighetsmedia och infrastruktur som lämpar sig för forskning och utveckling av test- och demonstrationsmiljöer samt living labs till verifiering av produkter och tjänster.

Vinkraftverk och solcellspaneler

Testbädden hos Studsvik Techology Park lämpar sig för områden som energiteknik, miljöteknik, materialteknik och marint.

 

En stad i staden

Parken är helt självförsörjande inom produktion av fastighetsmedia som vatten, el, värme, komfort- och processkyla. Till detta ska läggas en väl utvecklad infrastruktur av nät för distribution av de olika slagen av fastighetsmedia.

Studsvik Tech Park har bland annat ett eget vattenverk, vattentorn, värmekraftcentral med tre olika pannor, fjärrvärmenät, reningsverk, ingående el med en toppkapacitet på 5 MGW, saltvattenkyla, djuphamn om sex meter, damm- och dammlucka och mycket mer.

Parken som till sin storlek är cirka 80 ha samlar idag såväl nationella som internationella företag, organisationer och nyckelkompetenser på en och samma plats. Den utgör också ett skyddsobjekt med bevakning dygnet om, veckans alla dagar. Platsen är på många sätt unik.

På området finns också en restaurang, hotell- och konferensverksamhet.

Studsvik Techology Park ligger vid Östersjön cirka 20 km nordost om Nyköping. Det är 30 minuter från Skavsta flygplats.