Text

Virtuell testbädd

Den virtuella testbädden ska beskriva en stad digitalt med öppen data om dess olika flöden inom energi, vatten, trafik och avfall.

Solcellspaneler

Testbädden ska kunna användas av exempelvis städer eller företag som önskar att testa nya system eller produkter.


Energi- och vattendata från villaägare i Västerås

Forskarna hos MDU har frågat 3 600 villaägare om tillstånd att använda deras data.

Forskarna inhämtade samtidigt information om elanvändning och planer för investeringar i ny teknik (som solceller, batterier och elbilar) samt körvanor, källsortering och attityder gällande energi- och klimatfrågor.


Exempel på annat innehåll i testbädden:

  • Mätdata från Mälarenergi.
  • Data från Energimyndighetens undersökning av lågenergihus.
  • Mätdata från solenergianläggningar i Uppsala där STUNS mäter energidata från flera typer av solceller.