Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Förnybar energi

Industriell programvaruteknik

Långvarigt självständigt liv

Hållbart arbetsliv

Teknisk matematik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Digitalisering

Lärande och optimering

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Artificiell intelligens och intelligenta system

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Personcentrerad vård och kommunikation

Värdedriven innovation och framsyn

IFAISTOS - Intelligent elektrobränsleproduktion för integrerat energilagringssystem

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syntetiska bränslen har potential att bidra väsentligt till hållbar rörlighet, vilket också ger möjlighet att lagra (även säsongsbetonat) överskott av elektrisk energi. Ett stort intresse för kraft-till-gas har börjat växa (särskilt i Europa) de senaste åren, driven av den ökande andelen vind- och solenergi. I själva verket anses denna teknik vara en långsiktig lösning för lagring av överskott av förnybar el genom gasproduktion. PtG-tekniken representerar en länk mellan kraft- och gasnäten.

Projektmål

  • integrerad, genom återvinning av koldioxid och utnyttjande av förnybar elektrisk energi,
  • intelligent, genom att tillhandahålla flexibilitet och effektivitet genom optimal hantering,
  • driftskompatibelt genom att överbrygga elektriskt energinät med naturgasnät och transportsektor.
Till toppen