Text

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

IFAISTOS - Intelligent elektrobränsleproduktion för integrerat energilagringssystem

Projektets allmänna mål är att göra Power-to-gas-teknologin till en livskraftig lösning för långvarig lagring.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syntetiska bränslen har potential att bidra väsentligt till hållbar rörlighet, vilket också ger möjlighet att lagra (även säsongsbetonat) överskott av elektrisk energi. Ett stort intresse för kraft-till-gas har börjat växa (särskilt i Europa) de senaste åren, driven av den ökande andelen vind- och solenergi. I själva verket anses denna teknik vara en långsiktig lösning för lagring av överskott av förnybar el genom gasproduktion. PtG-tekniken representerar en länk mellan kraft- och gasnäten.

Projektmål

  • integrerad, genom återvinning av koldioxid och utnyttjande av förnybar elektrisk energi,
  • intelligent, genom att tillhandahålla flexibilitet och effektivitet genom optimal hantering,
  • driftskompatibelt genom att överbrygga elektriskt energinät med naturgasnät och transportsektor.