Text

Industriell ekonomi och organisation


NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Inom denna forskning vill vi bidra med gränsöverskridande kunskap för att understödja ansvarsfull organisering av arbete och ledning.

Detta gör vi genom att utforska samtida organisatoriska utmaningar relaterade, bland annat, till olika former av ledarskap, genus och mångfald, hållbarhet, förändringen av arbete och styrning till följd av implementeringen av ny teknik.

Vi utgår från kritiska angreppssätt för att förstå dessa fenomen. Exempel på sådana angreppssätt inkluderar sociomateriella perspektiv, praktikteori, posthumanism, och diskursteori. Vi samverkar gärna för att tillsammans skapa kunskap som ligger nära vardaglig praktik.

 

Kontaktperson

No partial template found

Affilierade forskare

Pågående forskningsprojekt

Syftet med projektet är att, genom kvalitativa studier, utforska beredskapen för införande av, och kunskapsläget kring, AI i HR-arbetet i svenska företag idag. Projektet adresserar två praktiska områden: hur upplever personalvetare att deras egna arbete påverkas av införandet av AI i verksamhet och hur ställer sig personalvetare till bedömningen av hur andras arbete kommer att påverkas av AI.


Projektansvarig vid MDU: Eva Lindell

Huvudfinansiering: AFA försäkring

Syftet med projektet är att utveckla en djupare förståelse av hur möten håller på att förändras när vi kommer in i en post-digital era och konsekvenserna av dessa förändringar för mötens roll i skapandet av gemenskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Riksbankens Jubileumsfond

Projektets inriktning handlar om vad och hur pedagoger ska utbilda för att få människor att utveckla transformativa förmågor och bygga handlingskompetens för samhällsomvandling mot hållbarhet.


Projektansvarig vid MDU: Magnus Hoppe

Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring genus, etnicitet med mera är mobiliserade och återskapade i entreprenöriella processer. Sådan kunskap är viktigt för att bryta ned segregationen vad gäller möjlighet och utrymme för entreprenörskap.


Projektansvarig vid MDU: Lucia Crevani

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet