Text

Undervisning och lärande

Med en lärarutbildning från oss i ryggen kan du öppna dörren till en stabil framtid. Vi finns här för att hjälpa dig uppnå dina drömmar. Hos oss kan du bli förskollärare, grundskollärare, ämneslärare, speciallärare eller specialpedagog.

Ett av de viktigaste yrkena väntar

Som lärare har du ett av de viktigaste yrkena i vårt samhälle. Våra utbildningar utvecklar inte bara dig till att bli en framtida pedagog, utan även till en förebild som inspirerar eleverna att utveckla sina förmågor. Oavsett vad du drömmer om så har vi en utbildning som kan göra din dröm till verklighet.

Om du tidigare har studerat eller arbetar inom skolverksamheter finns det kompletterande utbildningar du kan studera för att fördjupa dina kunskaper och få en examen och lärarbehörighet.

Välkommen till MDU!

Program på grundnivå

Program

Förskollärarprogrammet

 • Högskolepoäng 210 HP
 • Omfattning 3 1/2 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Grundlärarprogrammet förskoleklass och grundskola 1-3

 • Högskolepoäng 240 HP
 • Omfattning 4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Grundlärarprogrammet grundskola 4-6

 • Högskolepoäng 240 HP
 • Omfattning 4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Engelska

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Ämneskombination: Svenska/Svenska som andraspråk

 • Högskolepoäng 300 HP
 • Omfattning 5 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare F-3, 75 hp

 • Högskolepoäng 75 HP
 • Omfattning 1 1/4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna/Skellefteå
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning Grundlärare 4-6, 75 hp

 • Högskolepoäng 75 HP
 • Omfattning 1 1/4 år (heltid)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna/Skellefteå
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i årskurs 7 till 9

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 2 år (deltid 75%)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna
Program

Kompletterande pedagogisk utbildning

Med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 2 år (deltid 75%)
 • Nivå Grundnivå
 • Plats Eskilstuna

Program på avancerad nivå

Program

Speciallärarprogrammet

Intellektuell funktionsnedsättning (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Speciallärarprogrammet

Matematikutveckling (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Speciallärarprogrammet

Språk-, skriv och läsutveckling (AUM01)

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Specialpedagogprogrammet

 • Högskolepoäng 90 HP
 • Omfattning 3 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Västerås
Program

Masterprogram i didaktik

 • Högskolepoäng 120 HP
 • Omfattning 4 år (deltid 50%)
 • Nivå Avancerad nivå
 • Plats Eskilstuna

Anmälan och antagning

Hur och var anmäler jag mig? Har jag rätt förkunskaper? När anmäler jag mig och behöver jag tacka ja?

Behörighet
Så anmäler du dig
Viktiga datum