Text

Behörighet att söka utbildning

För att du ska kunna bli antagen till en universitetsutbildning behöver du ha vissa bestämda förkunskaper, som kallas för behörighet. För vissa utbildningar finns också särskilda behörighetskrav. Vilken behörighet som gäller för respektive program hittar du på programsidorna.

Antagning.se - Frågor och svar om behörighet.

Här hittar du de vanligaste frågorna som sökande ställer sin behörig till olika utbildningar.

Antagen med villkor

Om du inte uppfyller behörighetskraven när du söker en utbildning, men har förutsättningarna att bli behörig innan utbildningen startar – då kan du bli antagen med villkor. Att bli antagen med villkor kan exempelvis vara aktuellt om du är registrerad på en behörighetsgivande kurs men saknar slutbetyg.

Du söker kursen som vanligt på antagning.se. Där får du sedan information om du är:

  • behörig
  • behörig med villkor
  • obehörig

Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär det att du efter urvalet får mer tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

Har du en registrering på behörighetsgivande kurs/kurser tre terminer bakåt i tiden blir du före urvalet bedömd som ”behörig med villkor”, vilket efter urvalet kan ge statusen ”antagen med villkor”.

Om du inte har någon registrering alls på behörighetsgivande kurs/kurser, eller om registreringen är äldre än tre terminer bakåt i tiden och det inte går att spåra någon aktivitet i kursen, blir du före urvalet bedömd som ”obehörig”, vilket i urvalet ger resultatet ”struken”.

Kort sagt:
Var uppmärksam på den särskilda behörigheten till kursen du sökt, och håll koll på informationen på dina sidor på antagning.se efter ansökan.

Antagen med villkor, från före till efter urvalet

Före urvalet:


Efter urvalet:

Behörig

Antagen/reservplacerad

Behörig med villkor

Antagen med villkor/reservplacerad

Obehörig

Struken


Om du blir antagen med villkor till en kurs innebär detta att du efter urvalet får ytterligare tid på dig att bli fullt behörig innan kursen startar. Då kan villkoret tas bort och du kan registreras på kursen och gå den.

Om du trots den extra tiden inte blir behörig till kursen, finns möjligheten att pröva om du kan beviljas undantag från villkor.

 

Ansökan om undantag från villkor på kurs

Ifylld blankett lämnas via studenttorget@mdu.se alternativt i ansvarig akademis brevlåda utanför Studenttorget före kursstart. Om du är osäker på hur långt före kursstart du måste lämna in din ansökan om undantag är du välkommen att kontakta akademin via Studenttorgets e-postadress studenttorget@mdu.se. Akademin fattar beslut om ansökan kan beviljas, eller ska avslås.

Särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning

Tidsaspekten är särskilt viktig för kurser med praktikinslag, så därför gäller särskilda regler för kurser med verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

  • Akademin HVV: Senast fredagen 3 veckor (24 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på sjuksköterskeprogrammen.
  • Akademin UKK: Senast 3 veckor (21 dagar) före kursstart måste du vara behörig för att få starta VFU-kurs på lärarprogrammen.

Ta gärna kontakt med studievägledare på HVV och UKK om du är osäker på din behörighetsstatus inför VFU-kurser.

För mer information, kontakta antagningen på antagningen@mdu.se eller 016-15 32 50.
Telefontid: måndag och onsdag 10:00-12:00


Meritvärde och urval

När det finns fler sökande till en utbildning än det finns platser, måste ett urval göras.

När du söker en utbildning räknas de akademiska poäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdagen. Maximalt antal högskolepoäng som du kan räkna med för grundnivå är 165 högskolepoäng. För avancerad nivå gäller 285 högskolepoäng.

Vid urval till kurser kan du bli antagen på akademiska poäng, betyg eller högskoleprov. Vid urval till utbildningsprogram som vänder sig till nybörjare kan du bli antagen på betyg eller högskoleprov. För påbyggnadsprogram sker urvalet i de flesta fall på akademiska poäng.

Det finns ett antal utbildningar på MDU som har platsgaranti. Det innebär att alla behöriga sökande får plats. Du måste ha anmält dig i tid och följa de anvisningar som finns i anmälningsmaterialet och antagningsbeskedet. En student som har fått godkänt i alla kurser på tekniskt basår har till exempel platsgaranti till alla högskole- och civilingenjörsprogram som kommer att ges på MDU under kommande läsår. Mer information finns på programsidan för tekniskt basår.

Söker du kurser du inte har platsgaranti till konkurrerar du med det antal högskolepoäng som du samlat ihop fram till sista anmälningsdag. Programstudenter med platsgaranti antas i första hand.

Lokala urvalsgrunder kan finnas, som till exempel arbetsprov eller arbetslivserfarenhet.

Om flera sökande till kurser och påbyggnadsprogram har lika många poäng används lottning.

Reell kompetens

Om du saknar behörighet till universitetsstudier men anser att du har de kunskaper som krävs, kan du ansöka om att få din så kallade reella kunskap prövad. Den reella kompetensen, det vill säga dina samlade kunskaper och meriter, kan du ha fått till exempel via arbetsliv, föreningsliv, längre utlandsvistelser, genomgången personalutbildning eller annan kursverksamhet.

Reell kompetens

Läs mer och ansök om att få din reella kompetens prövad.

Reell kompetens

Antagningen vid MDU

Telefon: 016-15 32 50
Telefontid: måndag och onsdag klockan 10:00-12:00
Mejl: antagningen@mdu.se

Postadress:
Mälardalens universitet
Antagningen
Box 325
631 05 Eskilstuna