Text

Låg tilltro till digitala och tekniska hjälpmedel

Människor som använder tekniska och digitala hjälpmedel

Få svenskar tror sig kommer använda tekniska och digitala hjälpmedel när de blir äldre.

I undersökningen Åldrande i Sverige lyfts olika perspektiv på åldrande. Ett resultat från studien är att svenskarna inte tror de kommer ha nytta av tekniska och digitala hjälpmedel när de blir äldre. En av forskarna i Center för välfärdsförändring, Karin Schölin Bywall, lektor i folkhälsovetenskap berättar mer om det.

Vad ser du som det viktigaste resultatet i undersökningen?

Det jag vill lyfta fram från undersökningen är att bara en av tio sa att de tror att de kommer att använda digitala/tekniska hjälpmedel i sin vardag när de blir äldre och behöver hjälp (11 %). Det betyder att många inte ser på teknik som en stor hjälp när de blir äldre. Men, fler och fler människor blir äldre, så det blir viktigare med tekniska lösningar för att stötta äldre att fortsätta vara självständiga och bo hemma.

Utifrån resultaten finns det tidigare forskning som du också kan hänvisa till?

Absolut! Våra resultat pekar i samma riktning som flera tidigare studier här i Sverige. Det är ju känt sedan tidigare att när man blir äldre är det oftast hälsan som är det stora bekymret och att kunna vara nära sin familj är väldigt viktigt som pensionär. Men, det finns områden som vi inte har fördjupat oss i så mycket än, som till exempel hur befolkningen ser på hjälpmedel när det kommer till äldreomsorg. Men om vi kan använda digitala/tekniska hjälpmedel på rätt sätt, så ökar chansen för äldre att kunna vara nära sina kära. Det ger också familjen bättre möjligheter att stötta en äldre släkting. Det är ju verkligen en viktig bit som vi behöver utforska mer.

Vilka områden ser du utifrån Centret är intressanta att forska vidare?

Ja, det finns ju faktiskt flera spännande områden att dyka djupare in i. Ett område som verkligen sticker ut är synen på användningen av digitala/tekniska hjälpmedel inom äldreomsorgen. Vi pratar alltså om hur vi kan använda saker som appar, sensorer och annat för att stötta äldre att fortsätta vara självständiga, hålla sig friska och må bra. Det är ju också superviktigt att tänka på att alla ska ha tillgång till dessa lösningar och att det ska vara rättvist för alla, oavsett var man bor eller hur mycket pengar man har, avslutar Karin.

 

Läs rapporten Åldrande i Sverige Pdf, 2.9 MB.

Kontaktinformation