Text

Positiv syn på livet efter arbetslivet

Ett äldre par på promenad en höstdag.

Center för välfärdsförändring har varit med och tagit fram undersökningen Åldrande i Sverige. Vi har bett en av våra forskare i centret, Dino Viscovi, att utifrån sitt forskningsperspektiv kommentera resultaten i rapporten.

Vad är det viktigaste i resultatet du vill lyfta?

Det mest intressanta är att majoriteten av respondenterna ser positivt på livet efter arbetslivet. De ser det som en tid av hopp och social gemenskap, med ökad frihet och kreativitet. Dock finns det oro kring ekonomisk trygghet och en förväntan att familjen, snarare än välfärdssystemen, kommer att stödja dem. Detta kan indikera på en trend mot ökat ansvarstagande inom familjen för äldreomsorgen.

Utifrån resultaten finns det tidigare forskning inom området?

Forskning visar att vår socioekonomiska bakgrund påverkar vår livssituation som äldre. Personer från resurssvaga familjer har oftare kortare utbildning och tyngre arbete, medan de från välbärgade hem har bättre chanser till ett stimulerande yrkesliv och högre pension. Denna undersökning bekräftar detta mönster.

Vilka områden, utifrån centret, är intressanta att forska vidare inom?

Digitalisering, smarta hem, välfärdsteknik, det är ord som ofta används när framtidens vård och omsorg diskuteras. För många människor är det ännu oklart vad detta innebär, och det är det på många sätt också. Vi vet att många tekniska lösningar fungerar bra, men långtifrån alla. Och vad som är en bra lösning för en individ passar inte alla. Här finns massor för forskningen att göra! Exempelvis att utveckla mänskliga och individanpassade lösningar som både är effektiva och accepterade av användarna. Det är också viktigt att undvika ineffektiva och dyra system som ofta köps in idag, avslutar Dino.

Dino är en av forskarna i Center för välfärdsförändring och är lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Linnéuniversitetet.

Rapporten Åldrande i Sverige Pdf, 2.9 MB.

Kontaktinformation