Text

Vatten och sanitet

Monica Odlare, professor i miljöteknik, om sin forskargrupps arbete med att rena vatten.

Samverkanspartners

 • ABB
 • Eskilstuna energi och miljö
 • Flexiclean
 • Svenska miljöinstitutet
 • Jordbrukstekniska föreningen
 • Kuntliga Tekniska Högskolan
 • Luns universitet
 • Mälarenergi
 • Sveriges lantbruksuniversitet
 • Structor
 • Uppsala universitet
utrota fattogdom


Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet.

Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats.

Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över.Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa