Text

Digitalisering av framtidens energi

Förnybar energi

Marknadsföring och strategi

Nationalekonomi

Optimerad design av agrivoltaiska system i Sverige (Opti-APV)

Det övergripande målet med detta projekt är att bidra till utvecklingen av en stark och internationellt konkurrenskraftig APV-industri i Sverige med bibehållet jordbruk. Detta kommer att uppnås genom att utveckla unika verktyg för optimal design, simulering, optimering och placering av agrovoltaiska system samt genom att bygga en unik datauppsättning för implementering och drift av agrovoltaiska system.

Start

2022-09-01

Planerat avslut

2026-11-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Externa projektmedlemmar

Jens Isemo, CEO, Linde Energi AB
Peter Ström, head of electricity production, Linde Energi AB
Joakim Johansson, manager electricity business area, Linde Energi AB
Axel Alm, CEO, Solkompaniet Sverige AB
Fredrik Wedelstam, business & project developer, Solkompaniet Sverige AB
Cecilia Edling, business developer, Solkompaniet Sverige AB
Karin Dschulnigg Ekh, project manager, Solkompaniet Sverige AB
Max Koszela, vice president utility, Solkompaniet Sverige AB

Om projektet

Sverige har satt upp de extremt utmanande målen att uppnå 100 % förnybar el till 2040 och inga nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Trots detta är den nuvarande installerade solcellskapaciteten långt under den planerade kapaciteten som krävs för ett helt förnybart elsystem. Dessutom har storskaliga solcellssystem installerade på jordbruksmark fått mycket kritik, mestadels relaterad till etiska skäl kopplade till användningen av mark för energiändamål snarare än för livsmedelsproduktion. Kombinationen av jordbruksaktiviteter och PV-system i samma land i de så kallade agrivoltaiska systemen, kan övervinna denna kritik och förbättra det kombinerade systemets lönsamhet, vilket ger betydande fördelar för PV-industrin och bönderna. Kombinationen av växtodling och elproduktion kan leda till högre markanvändningseffektivitet och kortare återbetalningstider jämfört med konventionella markmonterade solcellssystem.


Projektmål

Det övergripande målet med detta projekt är att bidra till utvecklingen av en stark och internationellt konkurrenskraftig APV-industri i Sverige med bibehållet jordbruk. Detta kommer att uppnås genom att utveckla unika verktyg för optimal design, simulering, optimering och placering av agrovoltaiska system samt genom att bygga en unik datauppsättning för implementering och drift av agrovoltaiska system.

Specifika mål för detta projekt kopplade till de huvudsakliga identifierade forskningsfrågorna är:

1) utvärdera effekterna av olika agrovoltaiska systemdesigner på olika typer av grödor genom att jämföra mätningar från ett småskaligt och storskaligt agrovoltaiskt system;
2) utveckla ett banbrytande simulerings- och optimeringsverktyg genom att utföra dedikerade labbbaserade och fältbaserade grödeexperiment angående fotosynteshastighetens respons på strålningsnivåer;
3) undersöka ekonomin i agrovoltaiska system med tanke på små och storskaliga projekt, olika konstruktioner och teknikintegration, för att utvärdera affärsmodeller för teknikanvändning;
4) identifiera med en GIS-metod de genomförbara och optimerade platserna samt uppskalning av modellen för att bedöma potentialen för APV på landsnivå genom att utföra rumsligt explicita simuleringar och optimeringar.


Publikationer

Agrivoltaic systems potentials in Sweden: A geospatial-assisted multi-criteria analysis Länk till annan webbplats.