Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Diskret matematik och modellering av beteende och kultur

Learning, Inclusive education, School transitions – for All (LISA)

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Teknisk matematik

Framtidens läromedel i matematik

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken.

Avslutat

Start

2016-01-01

Avslut

2023-12-31

Samarbetspartners

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektet syftar till att utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik som är användbara i praktiken. Vi lägger stort fokus på att utveckla material som fungerar som resurs för lärare att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisning i klassrummet. Med bas i forskning kring elevers lärande, klassrumsundervisning och läromedel utvecklar och prövar vi läromedel tillsammans med lärare i Eskilstuna kommun. Initialt utvecklar vi läromedel i matematik för åk 1-3.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål