Text

Utbildningsvetenskap och matematik


M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Kontaktperson

No partial template found

Forskarna fokuserar på tre större forskningsprogram:

  • Jämförelser av matematikundervisning i olika länder
  • Att utveckla matematikundervisning i stor skala
  • Forskningsbaserade läromedel för rik matematikundervisning


Projekten handlar bland annat om hur forskarna tillsammans med kommuner storskaligt och långsiktigt kan utveckla matematikundervisning, utveckla forskningsbaserade läromedel i matematik, undersöka lärarnas lärande inom Matematiklyftet samt hur digital teknik kan utveckla matematikundervisningen.


Gruppen samarbetar med forskare nationellt (exempelvis Umeå universitet och Stockholms universitet) och internationellt (exempelvis Vanderbilt University och Högskolan i Östfold).


Pågående forskningsprojekt

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet