Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Hälsa och kvalitet i arbetslivet för att möjliggöra kreativitet och "flow"

Företagen är beroende av anställdas hälsa och kreativitet för att förbli konkurrenskraftiga och innovativa. Forskning har visat att arbetsrelaterade initiativ baserade på positiv psykologi ger både ökat välbefinnande och prestation i arbetet samtidigt som stress och risk för utbrändhet minskar (Meyers et al. (2013)).

Att möjliggöra för ökad ”flow” och kreativitet är sådana initiativ och ”flow” har visat sig vara relaterat till bättre hälsa och kreativitet (de Manzano, 2010; Travis och Lagrosen, 2014).

Avslutat

Start

2021-09-01

Avslut

2022-06-30

Huvudfinansiering

Forskningsområde

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Syftet med projektet är att ge utbildning för förbättrad hälsa och kvalitet i arbetslivet genom ökad förståelse och praktisk tillämpning av verktyg och metoder relaterade till positiv psykologi (kreativitet och flow).

Anställda som behöver skapa utrymme för att utveckla sitt arbete (möjliggör kontinuerlig förbättring) och kunna växla mellan korta enkla uppgifter och uppgifter som kräver mer fokus och "flow" kommer att involveras.

Aktiviteter i projektet

  • Utbildningsprogram om kvalitet, hälsa och interventioner såsom Appreciative Inquiry (AI) och ”flow” med streamade föreläsningar, online-seminarier och workshops.
  • Frågeformulär och testning av upplevelser av kvalitet,”flow” , grupp-flow och kreativitet.
  • Coachning.

Projektmål

  • Ökad förståelse för kvalitet och hälsa i arbetslivet
  • Ökad förmåga till kreativitet och erfarenheter av flow i arbetet


Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål