Text

Innovation och produktrealisering


Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet.

För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

No partial template found

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning

2022 ISPIM Innovation Conference - "Innovating in a Digital World"

Besökare på konferensen 2022 ISPIM Innovation Conference - "Innovating in a Digital World".

Bild från konferensen med temat Innovation in a Digital World.

En talare på konferensen med temat Innovation in a Digital World.

Talare från Mälardalens universitet på konferensen.

Seminarier

Här är listan över kommande seminarier. Anställda på IDT får automatiskt inbjudningar. Om du inte tillhör IDT och vill delta, vilket vi hoppas att du vill, vänligen maila Peter Johansson eller Rachael Tripney Berglund så får du zoomlänken och rekommenderade förberedelser.

2022

Human Research seminars, 13:15-15:00

Human Research seminars 2022

When

Topic(s)

Guest & institution

IRL

Responsible for organising the seminar

25 January

 

 

 

 

1 mars

Work on Abstracts ISPIM

 

 


 

29 March

Work on Abstracts ISPIM

 

 

 

26 April

Work on conference papers for ISPIM

 

 

 

24 May

Work on conference papers ISPIM

 

 

 

June 5-8

Research group attend ISPIM conference 2022 together

https://www.ispim-innovation-conference.com External link.

Copenhagen

September
October
November
December
Pågående forskningsprojekt

Coronaviruset och samhällets reaktion på det har tvingat organisationer att vidta åtgärder på arbetsplatsen för att begränsa spridningen av viruset. Många organisationer runt om i världen har gått över till distansarbete och denna radikala övergång kan på olika sätt vara utmanande för både anställda och chefer. Med anledning av det är projektets syfte att utforska erfarenheterna från individer som arbetar hemifrån till följd av covid-19 både ur arbetstagarens perspektiv och chefens perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Adesuwa Omorede

Huvudfinansiering: AFA Försäkring

Mot bakgrund av svensk hälso- och sjukvårds vision om att bli ledande land på e-hälsa genomförs projektet i samarbete mellan Mälardalens Universitet och tre behovsägare inom Region Sörmland: Division medicin, RSIT samt Utvecklingsenheten. Projektet tillämpar en interaktiv forskningsansats och ska tillsammans med behovsägarna utforska vad som utgör de bästa erfarenheterna i form av nya lednings- och balanseringspraktiker som möjliggör ett expansivt lärande med en ökad dynamisk förmåga, digital mognad och i förlängningen framgångsrik utveckling av implementering av nya e-hälsotjänster.


Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

Huvudfinansiering: Vinnova