Text

Innovation och produktrealisering


Human

Forskargruppen Human (Human Organizing in Entrepreneurship, Innovation and Quality Management) fokuserar på innovations- och förändringsprocesser och utgångspunkten i gruppens forskning är den sociala dynamiken som växer fram i och påverkar samspelet mellan människor i arbetslivet.

För att förstå hur och varför innovation och förändring sker används ett processperspektiv som grund till att förklara vad som möjliggör och förhindrar förändring i arbetslivet.

Kontaktperson

No partial template found

Forskargruppen består av ett internationellt team av forskare med en blandad forskningsbakgrund och samarbetar både med den privata och offentliga sektorn för att samproducera kunskap. Tillsammans strävar gruppen efter att bidra till forskning, ny praxis och policy genom att tillhandahålla möjliga lösningar för individuella, organisatoriska och samhälleliga utmaningar.

Fokusområden

  • innovation och förändring på individ, grupp och organisatorisk nivå
  • innovation i intra- och interorganisatoriska interaktioner
  • möjliggörande av entreprenörskap, innovation och kvalitet
  • förändringsprocesser relaterade till entreprenörskap samt till innovations- och kvalitetsledning

2022 ISPIM Innovation Conference - "Innovating in a Digital World"

Besökare på konferensen 2022 ISPIM Innovation Conference - "Innovating in a Digital World".

Bild från konferensen med temat Innovation in a Digital World.

En talare på konferensen med temat Innovation in a Digital World.

Talare från Mälardalens universitet på konferensen.

Seminarier

När vi har seminaier listas de här. Anställda på IDT får automatiskt inbjudningar. Om du inte tillhör IDT och vill delta, vilket vi hoppas att du vill, vänligen maila Peter Johansson eller Rachael Tripney Berglund så får du zoomlänken och rekommenderade förberedelser.

Pågående forskningsprojekt

Genom att fokusera på resilienta energiekosystem syftar detta projekt till att ge en djupgående förståelse för resilienta energisystem ur ett sociotekniskt perspektiv och mer specifikt hur ekosystemdynamik och förutseende av exogena händelser och trender påverkar energisystemens förmåga att bli resilienta. Med utgångspunkt i ny kunskap som skapas syftar projektet också till att utveckla ett ramverk samt riktlinjer för nya metoder för orkestrering som stödjer övergången till resilienta energisystem


Projektansvarig vid MDU: Peter E Johansson

Huvudfinansiering: Energimyndigheten

Detta kompetenshöjande projekt tar upp arbetskraftens implikationer av industri 5.0, i synnerhet, förhållandet mellan automationsval och underhåll av kvalificerat arbete, utforska det strategiska utrymmet i produktionen där automatisering tillför värde till kvalificerat och hantverksmässigt arbete och där överautomatisering riskerar att undergräva värdet av det som produceras.


Projektansvarig vid MDU: Chris Ivory

Huvudfinansiering: Europeiska kommissionen (Horizon Europe)