Text

Human

Kompetenshöjning inför Industri 5.0

Detta kompetenshöjande projekt tar upp arbetskraftens implikationer av industri 5.0, i synnerhet, förhållandet mellan automationsval och underhåll av kvalificerat arbete, utforska det strategiska utrymmet i produktionen där automatisering tillför värde till kvalificerat och hantverksmässigt arbete och där överautomatisering riskerar att undergräva värdet av det som produceras.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Detta kompetenshöjande projekt tar upp arbetskraftens implikationer av industri 5.0, i synnerhet, förhållandet mellan automationsval och underhåll av kvalificerat arbete, utforska det strategiska utrymmet i produktionen där automatisering tillför värde till kvalificerat och hantverksmässigt arbete och där överautomatisering riskerar att undergräva värdet av det som produceras.

Etnografisk forskning kommer att användas för att identifiera de sätt på vilka jobbroller och innehåll förändras som en konsekvens av introduktionen av Industry 4.0- och 5G-teknik, och de skiftande ledningsförmåga som behövs för att säkerställa upprätthållandet av mervärde i dessa utrymmen.

Projektsyfte

Projektet syftar till att förändra tankesättet från att teknikimplementering är en ersättning av skickligt mänskligt arbete till en inter-augmentation mellan människa och maskin; att utvinna värde ur interaktion mellan människa och maskin till fördel för både industri och arbetare och stödja bevarandet av kulturarv och hantverk som annars skulle kunna gå förlorat.

Projektet syftar till att undersöka hur nya tekniker och människor kan utnyttja värde från varandra. Demonstrera rollen som chefsavsikter som formar resultat. Utforska den efterföljande organisatoriska förändringen (konsekvenseffekter) av digital teknikanpassning. Identifiera de chefskompetenser som krävs för att hantera och dra nytta av nya interaktioner, färdigheter och tekniker. Lyfta fram nya färdigheter.

The Up-Skill Project - A transition to a human-centred, resilient and sustainable digital economy, film på Youtube Länk till annan webbplats.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål