Text

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Human

Informationsdesign

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Säkerhetskritisk teknik

Transformativ Management

Värdedriven innovation och framsyn

Accelerating Innovation at the Fuzzy Front-End of Production System Development

The objective of the research project is to understand how manufacturing companies, under certain production strategic contexts, can enhance explorative work in an organized manner at the Fuzzy Font‐end of production system development, in order to realize innovative production systems.

Avslutat

Start

2017-09-01

Avslut

2018-08-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Description of the project

The main research area of the project is production system development, and the project is also inspired by the research areas of innovation management and new product development. The research project is driven by Mälardalen University in close cooperation with three industrial partners – Volvo Car, AQ Component Västerås, and AQ Segerström & Svensson.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål