Text

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan

En ökad användning av välfärdsteknik ses ofta som ett sätt att lösa utmaningen med en alltmer åldrande befolkning. Men att införa välfärdsteknik är en komplex process som kräver involvering av användare, de äldre, och av olika professionella och organisatoriska grupper som har en påverkan på hur tekniken presenteras, introduceras, används, kontrolleras och följs upp.

Avslutat

Start

2018-11-01

Avslut

2021-06-30

Huvudfinansiering

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Här har kommuner och hjälpmedelscentraler ett utvecklingsbehov då man ännu inte har hittat innovationsprocesser som på ett bra sätt involverar de relevanta aktörerna och nyttiggör deras bidrag så att den nya tekniken används på ett optimalt sätt. Således behöver man hitta former för att arbeta med en innovationsförmåga som är distribuerad och beroende av många medarbetares bidrag.

Ett annat utvecklingsbehov finns i potentialen för samverkan mellan organisationer, till exempel en kommun och en hjälpmedelscentral, som båda har/utvecklar kunskap och erfarenhet kring ny teknik och äldres användning av den, men som traditionellt inte har samarbetat.

En verktygslåda för innovation i samverkan

Inom ramen för detta forskningsprojekt har IVRIS utvecklats - en interaktiv och flexibel checklista som är tänkt att användas för att förbättra samverkan mellan olika aktörer (både professionella och slutanvändare) när en ny idé initieras inom området välfärdsteknik. Checklistan guidar dig genom flera steg och påminner samtidigt om viktiga aspekter att ta hänsyn till när du vidareutvecklar din idé (som exempelvis att inte glömma olika användare, som medarbetare och slutanvändare, som kan även involveras i en eventuell referensgrupp). IVRIS är ett pragmatiskt och serviceorienterat samarbetsverktyg som är möjligt att kombinera med befintliga resurser, metoder och riktlinjer.

Checklistan har utvecklats genom den samverkan-baserade IVRIS-metoden.
Mer information om IVRIS-metoden finns att ladda ner här Pdf, 148.5 kB.

IVRIS är en checklista som forskare på NOMP (Nya organisations och managementpraktiker forskargrupp) – EST- har utvecklat i samarbete med FoUiS (Forskning och Utveckling i Sörmland), Eskilstuna kommun (Vård- och Omsorgsförvaltningen) och Hjälpmedelscentralen i Eskilstuna, som var partners i det Vinnova-finansierat forskningsprojektet “IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan” (2018-2021)

UI/UX Designer: Andreea Strineholm

IVRIS Checklista

En checklista för att utveckla nya arbetssätt inom området välfärdsteknik

Se här hur IVRIS checklista fungerar