Text

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Säkerhetskritisk teknik

Förnybar energi

Komplexa inbyggda system i realtid

Industriell programvaruteknik

Resurseffektivisering

Teknisk matematik

Digitalisering

Lärande och optimering

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

Artificiell intelligens och intelligenta system

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Formell modellering och analys av inbyggda system

Heterogena system

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

ITS ESS-H Industrial Graduate School in Reliable Embedded Sensor Systems

From a scientific point of view, the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

The research field of the Graduate School ITS ESS-H is reliable embedded sensor systems. The area of reliable embedded sensor systems is rapidly developing, and there is a strong pull from users for advanced intelligent sensor systems in many application areas, often in safety-related applications. One application area is health applications, where the systems should help to strengthen or sustain the health of humans. Another area is reliable industrial applications. There are strong synergy effects between different applications areas focusing on reliable embedded sensor systems. This means that results produced within one application area are likely to be applicable also in other application areas. The development of reliable embedded sensor systems means business opportunities, but also a need for competence enhancement in this area.

From a scientific point of view, this means that the ITS ESS-H graduate school will contribute to important application areas where the aims are to improve human health and minimize human suffering, and to provide reliable sensor systems for industrial use, also in safety-critical applications.

 

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål

Till toppen