Text

Algebra och Analys med tillämpningar

Automatiserade mjukvaruspråkutveckling och mjukvaruteknik

Säkerhetskritisk teknik

Cyber-fysisk systemanalys

Datakommunikation

Digitalisering

Heterogena system

Förnybar energi

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Modellbaserad konstruktion av inbäddade system

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Artificiell intelligens och intelligenta system

Resurseffektivisering

Produkt- och produktionsutveckling

Programvarutestlaboratorium

Programmeringsspråk

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Certifierbara bevis och justifieringsteknik

Lärande och optimering

Komplexa inbyggda system i realtid

Industriell programvaruteknik

Informationsdesign

Formell modellering och analys av inbyggda system

Robotik

Teknisk matematik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

ITS-EASY Post Graduate School for Embedded Software and Systems

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

ITS-EASY is an industrial research school in Embedded Software and Systems, affiliated with the School of Innovation, Design and Engineering (IDT) at Mälardalen University (MDU), as an integrated part of the MDU strategic research area Embedded Systems (ES).

ITS-EASY envisions to be a unique industrial research school par excellence in the Embedded Systems domain in Sweden. ITS-EASY is focused on topics of paramount importance for dominating parts of Swedish industry: Embedded Systems including Software-Intensive Systems, Dependable (reliable and safe) Systems, and Sensor Systems. The main industrial domains considered are automation, telecommunication and vehicles.

Till toppen