Text

Komplexa inbyggda system i realtid

Algebra och Analys med tillämpningar

Barndom i Antropocen - Utbildning och hållbarhet

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Förnybar energi

Hälsofrämjande teknik

Industriella AI-system

Informationsdesign

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

NOMP-gruppen – nya organisations- och managementpraktiker

Produkt- och produktionsutveckling

Resurseffektivisering

Robotik

Stokastiska processer, statistik och finansmatematik

Säkerhetskritisk teknik

Teknisk matematik

Interaktiva distanslösningar för genomförande och uppföljning av strokerehabilitering i hemmiljö

Utveckling av ett IKT-baserat stöd för genomförande och uppföljning av strokerehabilitering på distans.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Projektbeskrivning

Genom att utveckla ett IKT-baserat stöd för genomförande och uppföljning av strokerehabilitering på distans syftade detta projekt till att stärka kommunikationen mellan vårdtagare och vårdtagare, samt olika vårdprofessioner. I en användar-centrerad process utvecklades en systemprototyp som vars användbarhet i vårdkedjan efter stroke utvärderades i en pilotstudie. Resultat från pilotstudien indikerar att konceptet har potential att utgöra ett värdefullt stöd för hem-baserad rehabilitering.