Text

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Långvarigt självständigt liv

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Robotik

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Vård, återhämtning och hälsa

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Human

Växelvård-projektet

Syftet med projektet är att utforska och beskriva variationer av upplevelser av växelvård, livskvalitet och värdighet hos personer med demenssjukdomar och deras anhöriga.

Start

2022-01-03

Planerat avslut

2023-12-31

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

I detta projekt undersöks hinder och möjligheter inom växelvård idag för att få kunskap om hur man kan utveckla vården för personer med demenssjukdomar idag och i framtiden. Syftet med projektet är att utforska och beskriva variationer av upplevelser av växelvård, livskvalitet och värdighet hos personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Dessutom syftar studien till att belysa dilemman och åtgärder från vård- och omsorgspersonal i olika delar av kedjan som omger personer med demenssjukdomar som får växelvård, och deras anhöriga.

Syftet med projektet är att utforska och beskriva variationer av upplevelser av växelvård, livskvalitet och värdighet hos personer med demenssjukdomar och deras anhöriga. Dessutom syftar studien till att belysa dilemman och åtgärder från vård- och omsorgspersonal i olika delar av kedjan som omger personer med demenssjukdomar som får växelvård, och deras anhöriga.

Projektmål

I detta projekt undersöks hinder och möjligheter inom växelvård idag för att få kunskap om hur man kan utveckla vården för personer med demenssjukdomar idag och i framtiden.

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål