Text

Långvarigt självständigt liv

Medicinsk teknik

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen MIND (Mälardalen INteraction and Didactics)

Normkritiska perspektiv i forskning om social utsatthet

Personcentrerad vård och kommunikation

PREVIVE

Produkt- och produktionsutveckling

Samproduktionsforskning inom hälsa och välfärd

Språk- och litteraturvetenskap samt ämnenas didaktik

Vård, återhämtning och hälsa

Välfärdsforskning

Värdedriven innovation och framsyn

Algebra och Analys med tillämpningar

Beteendemedicin, hälsa och levnadsvanor

ChiP – Barns rätt till hälsa, skydd, stöd och delaktighet

Digitala och cirkulära industriella tjänster

Forskargruppen för studier i demokrati, makt och medborgarskap (DEM)

Heterogena system

Human

Hållbar livsstil och hälsa ut ett folkhälsoperspektiv

Hållbart arbetsliv

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål