Text

Hälsa och välfärd


Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna i behov av insatser.


Projektansvarig vid MDU: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDU, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning (>18 år) i SIP utifrån olika perspektiv samt att analysera hur professionella skapar förutsättningar för individens delaktighet.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur frivilliga beskriver och resonerar kring lokala och globala utmaningar relaterade till demografiska förändringar, med fokus på personer som är på flykt och är i behov av humanitära frivilliginsatser.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: Svenska Röda Korset

The overall aim is to increase the knowledge about care practices, experiences of support and attitudes towards mental health and integration during the asylum process.


Projektansvarig vid MDU: Jessica Holmgren

Huvudfinansiering: The Swedish Red Cross University College

Män som arbetar mot mäns våld mot kvinnor.


Projektansvarig vid MDU: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: British Academy of the Social Sciences

Unga med komplexa behov möter komplexa organisationer.


Projektansvarig vid MDU: Anna-Lena Almqvist

Huvudfinansiering: Samhällskontraktet MKHV