Text

Hälsa och välfärd


Välfärdsforskning

Gruppen har som mål att studera förändringar i människors livsvillkor och att förstå de komplexa förhållanden som påverkar välfärden på både mikro- och makronivå. Utgångspunkten är personers egna perspektiv, vare sig det handlar om partners roller i föräldraledighet, tonåringar och sexualitet, personer som har funktionsnedsättningar samt äldre personer i omsorgens vardag. Globala perspektiv är en självklar prioritet i Welfare Research där vår kommunikation sker på engelska.

 

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt

Studien syftar till att öka kunskapen om bedömningsprocedurer och användandet av dokumentationssystem i socialt arbete med utsatta barn och äldre vuxna.


Projektansvarig vid MDU: Els-Marie Anbäcken

Huvudfinansiering: MDU, STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning

Det övergripande syftet är att fördjupa förståelsen av delaktighet för vuxna med kognitiv funktionsnedsättning i SIP utifrån olika perspektiv.


Projektansvarig vid MDU: Liv Nordström

Huvudfinansiering: FoU i Sörmland, Region Sörmland, kommuner