Text

Resurseffektivisering

Utvärdering av solelproduktion från Sveriges första MW solcellspark

Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur framtida stora solcellsinstallationer bör utföras i Sverige på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt, och kan därmed bli en ledsagare för ökad solelproduktion i Sverige. Detta görs genom att under år 2014 utvärdera Sveriges största solcellsanläggning med 1 MW installerad effekt. Projektet utförs i samarbete med Kraftpojkarna i Västerås AB (installation och drift), Mälarenergi Elnät AB (nätägare), Mälarenergi AB (elhandlare) och ABB AB, Corporate Research.

Avslutat

Start

2013-04-01

Avslut

2015-09-30

Huvudfinansiering

Forskningsinriktning

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning av projektet

Den planerade solcellsparken kommer att bli den hittills största i Sverige och den första i Sverige med 1 MW i installerad effekt. Det blir också den största solcellsparken i Norden med solföljare och kommer att ge möjlighet att jämföra tio olika varianter: 1- respektive 2-axlig solföljning och tre fixa system, vardera med eller utan "power optimizers".

Om resultaten

Resultaten från projektet kommer att vara tillämpbara för alla kommande större solcellsinstallationer i Sverige och ger möjlighet att påverka hur framtida solcellsinstallationer bör göras i Sverige. Följande frågeställningar ska besvaras i projektet:

Påverkar stora solcellsanläggningar nätkvalitén i mellanspänningsnätet?
Vilka för- och nackdelar har "power optimizers" på solcellsmodulerna under svenska förhållanden?
Går det i Sverige att motivera 1- eller 2-axlig solföljning i förhållande till fast installerade solcellssystem?
Vilka för- och nackdelar har stora fristående solcellssystem jämfört med solcellssystem på byggnader?
Ansvarsfördelning och ledning
Kraftpojkarna ansvarar för upphandling, installation och drift av solcellsanläggningen. I samråd med projektgruppen görs nödvändiga investeringar av Kraftpojkarna och Mälarenergi för att kunna utföra de föreslagna studierna. MDH ansvarar för projektledning, planering av projektet, samt för studien och utvärderingen. Bengt Stridh, anställd på ABB och gästforskare på MDH, är projektledare.

 

Se även

Solparken invigdes den 5 februari 2014. Här kan du läsa mer om invigningen:

  • Datum
  • Artikeltyp

MDH-projekt presenteras när Nordens största solpark invigs

om MDH-projekt presenteras när Nordens största solpark invigs

Läs också

Forskningen har anknytning till följande globala hållbarhetsmål