Text

Digitalisering av framtidens energi

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Syftet med projektet är att utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras och utförs inom ramen för EU Horizon 2020, programmet SPIRE-2 (Sustainable Process Industry Research). Mälardalens högskola är koordinator för projektet.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found
FUDIPO logotyp

Målsättning

Projektet har som mål att ta fram morgondagens processoptimeringssystem. Dessa bygger på att bygga simuleringsmodeller för olika processer som adapteras semi-on-line med processdata, för att på så sätt skapa ett lärande system. Detta appliceras sedan mot processer inom kraftverk (Mälarenergi), oljeraffinaderier (Tüpraş, Turkiet), pappers- och massaindustri (Billerud-Korsnäs), avloppsvattenrening (med ABB) och mikrogasturbinanläggningar (MTT, Holland).

Projektfaser

Projektet startar med utveckling av de funktioner som behövs, vilket inkluderar processmodeller, verktyg för diagnostik, beslutsstöd, produktionsplanering och optimering samt modellbaserad kontroll. Till detta kommer utveckling och testning av nya både "hårda" och "mjuka" sensorer. Tillämpning görs genom de viktigaste specifika funktionerna i de fem fallen, och vid åtminstone en tillämpning integreras samtliga funktioner. Resultatet kommer att vara en öppen basplattform, på vilken specifika tillägg och vidarutveckling kan göras av partners