Text

Förnybar energi

BBChina – En masterkurs tillägnad hela bioenergi- och biokemiska kedjan

Projektet BBChina syftar till att skapa en masterkurs som helt ägnas åt hela bioenergi- och biokemiska kedjan i tre partnerländer till lärosäten i Kina. Masterprogrammet "From the Field to Bioenergy, Biofuel and Biochemicalsr" kommer att vara ett gemensamt och avancerat tvärvetenskapligt masterprogram där den komplexa biomassakedjan analyseras på djupet hela vägen till bioraffinaderiets output, till bioenergiproduktionen, till biobränsleanvändningen samt till integrationen med andra förnybara energikällor.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Beskrivning

De sex berörda universiteten, tre från Europa och tre från Kina, kommer tillsammans med en expertgrupp att samarbeta för att utveckla och främja masterkursen, som är särskilt riktad mot kinesiska studenter och lärare med målet att definiera en ad hoc-kursplan. Projektet kommer att inrätta en internationell rådgivande styrelse där representanter från professionella och vetenskapliga sektorer i Kina och Europa kommer att uppmanas att stödja beslut, sprida åtgärder samt att bedöma den utvecklade kursplanen och kursplanen.

  • Omkring 18 akademiska medlemmar per varje kinesiskt lärosäte kommer att resa till Europa för en tio dagars studie- och utbildningsresa för att dela erfarenheter och kunskaper, förbättra sina kompetenser och färdigheter inom sektorn, samt lära sig toppmoderna nya undervisningsmetoder.
  • Varje partnerlands lärosäte väljer ut och registrerar minst 15 studenter som kommer att delta i första upplagan av masterprogrammet. Studenterna i denna första upplaga kommer att under 14 dagar vara rörliga inom Europa.
  • Ytterligare 45 studenter kommer att vara inskrivna under projektets gång inför den andra upplagan av kursen.
  • Ny laboratorieutrustning kommer att förvärvas för att skapa premisser som passar kursens behov.
  • Utbildningsaktiviteter kommer att hållas för att trigga och uppmuntra studenter till entreprenörskap och innovation.
  • En tillägnad e-learningplattform kommer att utvecklas på engelska för att stödja studenterna, både genom undervisning och träningsmaterial samt verktyg, men också för att främja forum för diskussioner och informationsspridning.
  • Kompletterande träning kommer att träna studenterna i principerna för entreprenörskap, med särskild inriktning på hur man skapar en ny verksamhet/företag inom bioenergi i Kina och i Europa, samt i hur den globala gröna marknaden kan hanteras.Projektmål

En masterkurs om biobaserad ekonomi kommer att öka kapaciteten hos den nya generationen kinesiska studenter för att möta de kommande energi- och miljöutmaningarna. Den internationella bakgrunden kommer att göra det möjligt för dem att framgångsrikt verka både på lokal och global nivå. Den aktuella läroplanen kommer att förbättra kvaliteten på högre utbildning, och partnerskapet mellan EU och Kina kommer att kunna ligga till grund för nya samarbeten inom utbildning och träning samt forskning och utveckling.