Text

Matematik, naturvetenskap och teknik med ämnenas didaktik

Den forskning som bedrivs inom ämnesdidaktik i matematik, naturvetenskap och teknik utmärks av att den teoretiserar studier och utveckling av praktiker.

Hur elever uppfattar undervisningen och hur lärare skapar förutsättningar för lärande i klassrummet är centrala frågor som fokuseras inom de två forskargrupperna.

Ett övergripande forskningsmål är att studera och stödja processer hur lärare skapar möjligheter för elever att utveckla sina förmågor i respektive ämnen.

MNT:s har en regelbunden seminarieverksamhet med träffar ca sex gånger per år. Här träffas internationella forskare, forskare inom MNT och lärare för diskussion av till exempel teori, metodologi och empiriska domäner som är gemensamma för miljön och som vi vill utveckla.

Det bedrivs även seminarieverksamheter med kontinuerliga möten inom forskargrupperna.

 

Forskargrupper inom forskningsmiljön

M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Forskargruppen M-TERM bedriver forskning inom matematikdidaktik. Gruppen studerar och utvecklar tillsammans med lärare och huvudmän matematikundervisning i grundskolan och gymnasiet. Syftet med forskningen är att utveckla klassrumsundervisning och att bidra till förståelse för vad som styr och stödjer matematiklärares arbete.

Läs mer om M-TERM - Mälardalen University Team of Educational Researchers in Mathematics

Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Gruppen verkar för teoriutvecklande praxisnära forskning som ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den är verksamhetsnära och legitimerar professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Läs mer om Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Mer information om forskningsmiljön

För mer information om forskningsmiljön, kontakta vetenskaplig ledare.