Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Naturvetenskaplig och teknisk didaktikforskning

Gruppen verkar för teoriutvecklande praxisnära forskning som ska bedrivas i samverkan med såväl skolan som högre utbildning, särskilt lärarutbildningen. Den är verksamhetsnära och legitimerar professionell erfarenhet hos såväl lärare som forskare. En naturlig situation är att forskare och lärare arbetar tillsammans, utifrån sina professioner, som likställda partners med gemensamma frågeställningar.

Kontaktperson

No partial template found

Forskningen inom NT-didaktik sker i samverkan med övriga forskningsgrupper inom didaktik- och pedagogikområdet vid MDU och präglas av en öppenhet för olika forskningsperspektiv.


Fokusområden


Ansök till FontD

Läs mer om ansökan till forskarskolan FontD

Pågående forskningsprojekt

Detta projekt undersöker hur kompetensutveckling för lärare ska utformas på bästa sätt – för att ha effekt i klassrummet, effekt på elevernas kunskapsnivåer och för att kunna fungera i olika sammanhang, i olika skolor och i olika områden. Hur bör man bäst utforma och effektivisera kompetensutveckling för lärare för att få effekter på undervisning och på elevernas kunskapsnivå. Ska kompetensutveckling exempelvis fokusera på undervisningsmetoder, på ledarskapet i klassrummet eller hur elever lär sig ämnet? Och vilken metod fungerar bäst för att kompetensutvecklingen ska vara så effektfull som möjligt?


Projektansvarig vid MDU: Nils Kirsten

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet

I detta projekt bidrar vi till forskning som utvecklar ramverk för kritiska faktorer av effektiva kompetensutvecklingsprogram (KUP) för lärare. Framförallt efterfrågas studier som tar hänsyn till att KUP kan påverka lärare på olika sätt, och att effekterna är kontextuellt beroende.


Projektansvarig vid MDU: Jannika Lindvall

Huvudfinansiering: Vetenskapsrådet