Text

Inbyggda sensorsystem för hälsa Plus

The objective of ESS-H+ is to leverage on the results of the KKS research profile Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) at Mälardalen University (MDU), through further development of the scientific excellenceand the international recognitionthat has been founded through ESS-H.

The ESS-H research environment, with an ecosystem of multiple research projects in synergy, will be enhanced by ESS-H+. The aim and goal of the ESS-H+ profile is to raise the scientific ambitions and progression further, as compared to the current ESS-H profile.

 

Forskningsprojekt

Inbyggda sensorsystem för hälsa Plus

Projektansvarig: Maria Lindén


Forskningsområde: Datakommunikation Medicinsk teknik


Huvudfinansiering: KK-stiftelsen


Målet med ESS-H+ är att dra nytta av resultaten från KKS forskningsprofil Embedded Sensor Systems for Health (ESS-H) vid Mälardalens högskola (MDH), genom vidareutveckling av den vetenskapliga excellens och det internationella erkännande som har byggts upp genom ESS-H.

Kompetensnav inbyggda sensorsystem för hälsa

Projektansvarig: Maria Lindén


Forskningsområde: Medicinsk teknik


Huvudfinansiering: Vinnova


Målet är att sammanställa information om verksamhet och kompetens hos svensk industri, forskningsinstitut och lärosäten inom området inbyggda sensorsystem för hälsa.

Mer information om profilen

För mer information om profilen, kontakta profilledaren.