Text

“Nu kan vårt erbjudande bli ännu skarpare”

Deltagare i workshop diskuterar tillsammans runt ett bord

Kommun, region och näringsliv behöver jobba tillsammans för att skapa bättre förutsättningar för personcentrerad vård och omsorg.

Det säger Mindmore som utvecklar och erbjuder digitala verktyg inom vård och omsorg. Mindmore var ett av företagen om deltog i en samverkansworkshop 11 april med temat “Förutsättningar för en personcentrerad vård och omsorg, vad kan näringslivet bidra med?”. Temat var satt av vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun och förutom representanter från näringslivet var aktörer från regionen och forskare på plats. Arrangör var Center för välfärdsförändring.

Idag läggs det mycket arbete på att ta fram olika lösningar, men arbetet sker ofta utan tillräcklig samverkan över organisationsgränser. Produkter och lösningar som tas fram har därför svårt att nå ut och att bli införda i verksamheterna. Mycket stannar vid ett pilotprojekt och det saknas ofta evidens för de produkter eller arbetssätt som arbetas fram.

På workshopen diskuterade representanter från regionen, kommunen, akademi och näringsliv bland annat hur framtidens personcentrerade vård och omsorg kan ske över huvudmannagränser, hur bolag/organisation kan skapa förutsättningar så det blir möjligt och hur vi kan utveckla former för samverkan där gemensamt lärande och utveckling är centralt. Alla är överens om att för att kunna hitta de bästa lösningarna för att möta välfärdens behov behöver fler aktörer jobba närmare varandra.

Workshop gav värdefull input

– Att vi får en bekräftelse på att våra hypoteser stämmer, från personerna som sitter i de positioner som vi vill samtala med, gör att vårt erbjudande kan bli ännu skarpare kopplat till deras utmaningar, säger Joakim Åström, kundutvecklare på Mindmore AB som erbjuder digitala verktyg inom vård- och omsorgssektorn.

Region Västmanland såg det som lärorikt både utifrån att få insikt i företagslösningar samt utifrån vad sådana här workshops kan bidra med i andra sammanhang.

– Det var dels värdefullt att samtala med olika aktörer kring detta tema och att lära sig om specifika företagslösningar och erbjudanden. Dessutom var det värdefullt att se hur denna typ av samverkansworkshops kan faciliteras av Centret för välfärdsförändring. Vi är intresserade av att organisera liknande i framtiden, säger Tomas Borgegård, enhetschef centrum för innovation, forskning och utbildning Region Västmanland.

Boka din workshop hösten 2024

Center för välfärdsförändring kommer nu erbjuda fyra workshops hösten 2024. Vid dessa tillfällen, kan du och din organisation själv bestämma tema och frågeställningar som ska diskuteras. Centret bjuder in, arrangerar och faciliterar workshopen utifrån det temat.

Boka workshops hösten 2024

Kontakta Center för välfärdsförändring


Frågor? Du kommer i kontakt med oss genom att mejla till:

centerforvalfardsforandring@mdu.se