Text

Svenska företag leder vägen för hållbart värdeskapande

Svenska life science-företag är i spetsen för hållbart värdeskapande.

En studie visar att svenska life science-företag, som företag inom läkemedelsindustrin och medicinteknik, inte bara överlever utan även blomstrar på lång sikt, och bidrar betydligt till ekonomin och sysselsättningen.

I den longitudinella studien av 26 svenska life science-företag i Mälardalsregionen har forskare från Industriell ekonomi och organisation vid MDU funnit att dessa företag visar en imponerande överlevnadsnivå och fortsätter att göra betydande bidrag till samhället.

Studien betonar också vikten av diversifiering och anpassningsförmåga i en bransch som ständigt utvecklas. Det framgår dessutom att även de företag som inte överlevde har lämnat ett arv genom sina innovationer och patent, vilket fortsätter att driva den svenska kunskapsekonomin framåt. Med sin förmåga att anpassa sig till marknadsförändringar och ta vara på olika affärsmöjligheter, befäster svenska life science-företag sin position som pelare för ekonomisk hållbarhet.

Studien är publicerad i boken The Routledge Companion to European Business Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation