Text

Framtidsinriktade tidsresor ger nya perspektiv

Forskaren Dino Viscovi, verksam vid eHealthArena samt Center för välfärdsförändring, har deltagit i flera fiktiva tidsresor som öppnat nya dörrar för bland annat äldreomsorg.

Under Dino Viscovis engagemang i eHealthArena har han involverats i flera fiktiva tidsresor, skapade i samarbete med pedagoger från Kalmar Länsmuseum. Rollspelen som från början var avsedda för skolelever har utvecklats och öppnat nya dörrar för yrkesverksamma liksom för förändringsprojekt inom olika sektorer, alltifrån biståndsarbete till äldreomsorg.

De tidsresor som organiserades fokuserade på digitalisering och utgjorde i grund och botten dramatiska rollspel som utspelades i ett framtidsscenario för vård och omsorg. Det generella intrycket var att dessa tidsresor i många fall var mer effektiva än traditionella seminarier och diskussionsgrupper när det kom till att engagera deltagarna och öka förståelsen för de komplexa utmaningar som vård och omsorg står inför.

Erfarenheterna från dessa tidsresor har Dino Viscovi sammanfattat i en rapport. Rapporten belyser de unika möjligheter och fördelar som dessa innovativa metoder kan erbjuda för att främja lärande och förändring inom vård- och omsorgssektorn.

Här kan du läsa hela rapporten Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation