Text

Cozza inbjuden att forska vid Oxfords universitet

Michaela Cozza har blivit inbjuden att forska vid Oxford universitet i England.

Michela Cozza, docent vid Mälardalens universitet, har blivit inbjuden att gästforska vid Oxford Institute of Population Ageing vid Oxfords universitet i England.

Oxford Institute of Population Ageing, grundat 1998, fokuserar på befolkningsförändringar, med äldre och åldrande som huvudsakliga områden. Under sitt besök planerar Cozza att fortsätta sina studier om åldrande och teknologi samt att arbeta på sin kommande bok, som kommer att utforska vad det innebär att åldras i dagens samhälle och vilken roll som teknik och teknikvetenskap spelar i detta.

Samarbetet mellan Mälardalens universitet och Oxford Institute of Population Ageing öppnar möjligheter för framtida samarbeten och för att ytterligare driva forskningen inom åldrandets områden framåt.

Michela Cozza, är knuten till Avdelningen för organisation och ledning vid Mälardalens universitet och är även associerad till Center för välfärdsförändring.

Kontaktinformation