Text

Sveriges ledande experter diskuterar AI inom hälso- och sjukvård

Tillsammans med Sveriges ledande AI-experter har professor Petra von Heideken Wågert deltagit i en nationell konferens om AI (artificiell intelligens) för att diskutera AI inom hälso- och sjukvård.

På den nationella konferensen AI (artificiell intelligens) i nationens intresse, som ägde rum den 31 januari, deltog professor Petra von Heideken Wågert tillsammans med Sveriges ledande AI-experter för att utforska och diskutera mångsidiga tillämpningar av AI.

En framträdande betoning låg på hälso- och sjukvårdssektorn samt socialtjänsten, där AI-teknologi kan spela en avgörande roll genom att effektivisera och avlasta personalen, vilket i sin tur möjliggör fokuserad och kvalitativ vård.

Konferensen adresserade även frågor om implementering och hur Sverige kan ta ledningen genom att skapa enhetliga strukturer som främjar användningen av AI till medborgarnas fördel samtidigt som man säkerställer etiskt hållbara tillämpningar.

Här kan du läsa mer och ta del av inspelningen av konferensen Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation