Text

MDU i Silicon Valley för att främja forskning i informationsdriven vård

 

MDU-delegation på besök i Silicon Valley.

Med syfte att nätverka, inhämta inspiration och utöka kunskapen om framväxande teknologier som kvantdatorer och artificiell intelligens (AI) besökte en delegation från MDU Silicon Valley.

En högprofilerad delegation från MDU återvände nyligen från en inspirerande resa till Silicon Valley. Under ledning av rektor Martin Hellström och prorektor för samverkan Helena Järregård deltog flera ledande forskare och akademiker från MDU, inklusive Damir Isovic, Ludvig af Klinteberg, Christer Nordström, Kristian Sandström och Anette Hallin.

Arrangerad av Paul Pettersson, prorektor för forskning, och Minna Sandberg, projektledare för Swenode, hade resan till syfte att nätverka, inhämta inspiration och utöka kunskapen om framväxande teknologier som kvantdatorer och artificiell intelligens (AI). Under besöket mötte delegationen företrädare från såväl universitet som företag för att diskutera och utbyta idéer.

Vid ett par tillfällen fick Anette Hallin möjlighet att presentera Centret för Välfärdsförändring. Vid Berkeley Haas träffade delegationen professor Jon Kolstad, en nationalekonom specialiserad på ekonomisk analys och policy för hälsoområdet. Vid BioX på Stanford träffade de professor Oliver O Salami.

Intresset för Centret och dess pågående arbete inom informationsdriven vård väckte stort intresse och diskussioner om framtida samarbete och forskningsinitiativ fördes. MDU-delegationen beskrev även kortfattat initiativet att skapa en forskningsmiljö kring detta område; en idé som välkomnades med entusiasm av de amerikanska forskarna. Att MDU ligger i framkant vad gäller banbrytande forskning och innovation inom välfärdsområdet är tydligt.

Kontaktinformation