Text

Doktorander rekryteras till mångvetenskaplig satsning

MDU, Sveriges nyaste universitet, öppnar nu upp för ansökningar till 4–6 doktorandtjänster inom Center för välfärdsförändring. Som en del av universitetets strategiska satsning på hälso- och välfärdsteknik rekryteras doktorander för att bedriva forskning inom området Informationsdriven vård och omsorg.

Center för välfärdsförändring fungerar som en plattform för samarbete mellan akademi, näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor för att ta itu med välfärdens utmaningar genom tvärvetenskaplig forskning.

Doktorandernas forskningsprojekt kommer att fokusera på olika aspekter av Informationsdriven vård och omsorg, såsom utveckling av teknik, implementering av förändringar och samhälleliga konsekvenser. Kandidater med bakgrund inom olika discipliner som design, teknik, humaniora, hälsa och välfärd uppmanas att söka.

Ansökningar välkomnas fram till den 18 mars 2024. För mer information om kvalifikationer och ansökningsprocessen, besök MDU:s webbplats Doktorandtjänster Länk till annan webbplats..

Kontaktinformation